5 oktober, 2015

Bilister ska utgå ifrån att gående bryter mot lagen

Som bilförare får man räkna med att andra trafikanter bryter mot trafikreglerna och anpassa sin körning därefter. Det konstaterar hovrätten som därmed fäller en 69-årig man för vållande till annans död. Mannen hade tidigare friats av tingsrätten. 

Den 69-årige mannen körde hösten 2013 på en kvinna med sin bil. Kvinnan skadades så allvarligt att hon dog.

Mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Han medgav att han hade kört bilen vid tillfället och att bilen hade orsakat kvinnans död men menade att han inte hade brustit i sin varsamhet eller ens av oaktsamhet hade orsakat kvinnans död.

Genade en bit från övergångsstället
Under rättegången framkom att kvinnan hade försökt gena över vägen en bra bit från övergångsstället och att mannen hade varit både uppmärksam som bilförare och hållit låg hastighet.

Tingsrätten ansåg därför att det inte var bevisat att 69-åringen de facto hade varit oaktsam i sin bilkörning och friade honom från åtalet.

Rättens ordförande och en nämndeman var dock skiljaktiga och ville fälla mannen.

Den friande domen överklagades till Svea hovrätt som nu fäller 69-åringen för vållande till annans död men inte för vårdslöshet i trafik.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

”Den som kör bil får, särskilt inom tättbebyggt område och inte minst vid mörkerkörning, räkna med att det i färdvägen uppträder trafikanter som på olika sätt bryter mot trafikreglerna. Inträffar i sådant fall en olycka, blir ofta även bilföraren att anse som försumlig genom att hen inte visat sig tillräckligt förutseende utan i ett eller annat avseende brustit i aktsamhet.” (reds understrykning).

Brustit i aktsamhet
Enligt hovrätten har kvinnans beteende inte ”i särskilt hög grad” avvikit från vad en bilförare får räkna med när hon befann sig på vägbanan i anslutning till övergångsstället och i närheten av en busshållplats. Genom att inte i tid uppmärksamma kvinnan har mannen enligt hovrätten brustit i aktsamhet och därigenom orsakat hennes död.

Ansvar för vållande till annans död förutsätter ingen ”kvalificerad oaktsamhet”.

I och med att mannen inte har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet anser hovrätten däremot att det inte finns förutsättningar att döma honom för vårdslöshet i trafik.

Eftersom mannen är tidigare ostraffad och det saknas anledning att tro att han ska begå brott i framtiden stannar påföljden vid villkorlig dom i kombination med 80 dagsböter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Brottet vållande till annans död kräver endast att gärningspersonen genom oaktsamhet i någon form förorsakat någon annans död. Typfall är trafikolyckor. Skillnaden mot mord och dråp är att dessa brott kräver uppsåt till att offret skulle dö – alltså att gärningspersonen medvetet haft för avsikt, eller åtminstone insett att det fanns en risk för, att det aktuella handlandet kunde leda till att offret skulle dö. Vid vållande till annans död krävs inte uppsåt, utan endast oaktsamhet. Vad som är oaktsamt beror på den enskilda situationen och utgår i grunden från vad som är rimligt att förvänta sig av en person i den aktuella situationen.

 

Foto: DJ

 

nils webb

Nils Ivars/Axel Waltré, DJ

nils.ivars@alltomjuridik.se