24 februari, 2022

Behöver inte betala för dålig entreprenad

En byggfirma hade anlitat en underentreprenör för att utföra ett arbete. Underentreprenören var försenad och det utförda arbetet hade omfattande fel och brister. Tingsrätten anser därför att det var rätt av byggfirman att häva avtalet och inte betala underentreprenören.

Byggfirman och underentreprenören kom överens om att underentreprenören skulle fräsa ur och foga om tegelfasader, byta balkar och vissa tegelstenar samt riva balkar på undersidan av fönster och gjuta nya klackar. Innan underentreprenören var klar med arbetet skickade de en faktura på 300 000 kr till byggfirman. Byggfirman betalade inte fakturan utan hävde avtalet. Byggfirman ville alltså att avtalet inte skulle fullgöras.

Tingsrätten kom först fram till att det var rätt av byggfirman att inte betala fakturan för det redan utförda arbetet. Anledningen till det var att parterna hade avtalat om att underentreprenören skulle få betalt för utförd utfräsning och omfogning, men att de bara hade utfört utfräsningen. Underentreprenören hade därför inte rätt till särskild ersättning endast för utfräsningsarbetet.

Tingsrätten kom sen fram till att det var rätt av byggfirman att häva avtalet. Tingsrätten konstaterade först att underentreprenören var försenad med sitt arbete vid tiden för hävningen. Därutöver konstaterade tingsrätten att arbetet som underentreprenören hade utfört var så bristfälligt att det senare behövde göras om, samt att underentreprenören hade orsakat skador på tegel och fönster. Detta tillsammans med att underentreprenören ställde krav på förskottsbetalning för att fortsätta entreprenaden gav byggfirman rätt att häva avtalet. Det innebar att underentreprenören inte skulle utföra något mer arbete och att byggfirman inte behövde betala någonting till underentreprenören.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Pontus Lundahl / TT