Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Bättre integritetsskydd krävs för nationellt huliganregister

Datainspektionen anser att flera delar av förslaget om ett nationellt register över personer som fått tillträdesförbud till bland annat fotbolls- och hockeymatcher måste förbättras.

En utredning – på uppdrag av regeringen- har lämnat ett förslag till ett nationellt register över personer som av åklagare eller domstol fått tillträdesförbud till idrottsarrangemang.

I november 2013 fanns 115 tillträdesförbud. Samtliga av dessa rörde fotbolls- och ishockeyarrangemang.

Datainspektionen ställer sig överlag positiv till förslaget om ett nationellt register. Samtidigt redovisar Datainspektionen ett antal punkter i förslaget som bör förtydligas och förbättras.

Bland annat kommer de integritetskänsliga uppgifterna i registret att hanteras både av polisen och av idrottsklubbar. Eftersom klubbarna inte kan förväntas ha samma kompetens kring dataskyddslagstiftningen eller informationssäkerhet som polisen bör lagförslaget innehålla tydligare regler kring den praktiska hanteringen av uppgifterna i registret, enligt Datainspektionen.

Datainspektionen anser också att ändamålen med registret, hur länge ett tillträdesförbud gäller och vilken omfattning ett tillträdesförbud har bör preciseras ytterligare.

Datainspektionen har även svårt att förstå varför hela beslutet om tillträdesförbud behöver ingå i registret. Som jämförelse uppger Datainspektionen att polisens belastningsregister exempelvis inte innehåller domar, utan enbart vissa uppgifter från domarna.

Enligt lagförslaget är det Rikspolisstyrelsen som ska ansvara för utvecklingen av registret. Datainspektionen anser att Rikspolisstyrelsen bör samråda med inspektionen när IT-systemet för registret utvecklas så att man redan från början bygger in integritetsskyddande funktioner i systemet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kritiken från Datainspektionen kring förslaget om ett nationellt huliganregister kan leda till att förslaget ses över och förbättras innan det blir verklighet.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*