Ambassadör i Sverige slipper p-bot

Högsta domstolen har nu meddelat att man inte kommer att pröva den uppmärksammade processen mot en latinamerikansk ambassadör i Sverige. Ambassadören hade parkerat för nära ett övergångsställe i Stockholm – men slipper nu p-boten på grund av sin diplomatiska immunitet.

Det var i februari 2014 som diplomaten fick en p-bot (som egentligen heter felparkeringsavgift, för att vara korrekt) på grund av att han parkerat för nära ett övergångsställe.

Ambassadören överklagade beslutet till tingsrätten och anförde att eftersom han åtnjuter diplomatisk immunitet och bilen hade använts i tjänsten så skulle rätten befria honom från betalningsansvaret för parkeringen.

Polismyndigheten hade inte heller motsagt att den aktuella mannen faktiskt var diplomat.

Både Stockholms tingsrätt – och senare Svea hovrätt – slog fast att ambassadören åtnjuter diplomatisk immunitet, vilket innebär att svensk domstol är förhindrad att pröva ambassadörens straffrättsliga ansvar.

Diplomater är visserligen skyldiga att följa svensk lag när de befinner sig i Sverige, men eventuella överträdelser kan inte prövas av svensk domstol.

Tanken med detta upplägg är att skydda diplomater och relationen mellan staterna i fråga. Principen är vedertagen och tillämpas världen över.

Polisen begärde att Högsta domstolen, HD, skulle pröva målet. I anslutning till överklagandet argumenterade polismyndigheten för att det varken är rättssäkert eller kostnadseffektivt för samhället att först dela ut en p-bot för ett diplomatfordon, men att avgiften senare undanröjs – efter att diplomaten bestridit och åberopat sin diplomatiska immunitet.

HD har nu meddelat att man inte kommer pröva målet.

Diplomaten slipper därmed betala p-boten, i enlighet med principen om diplomatisk immunitet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Diplomater är skyldiga att följa de lagar som gäller i det land de vistas. Däremot är utgångspunkten att de inte är underkastade landets jurisdiktion. En svensk diplomat kan med andra ord inte dömas i Frankrike och en fransk diplomat kan inte dömas i Sverige. Det är dock viktigt att komma ihåg att diplomaten mycket väl kan dömas i sitt hemland om det är fråga om ett brott.
  • Om en diplomat beter sig olämpligt kan istället staten välja att förklara diplomaten ”non grata”, vilket innebär att personen inte längre är önskvärd och måste lämna landet.

 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*