24 februari, 2023

Allt om Juridik har inlett ett samarbete med Motorbranschens Riksförbund

Som ett led i att stärka den juridiska kompetensen för sina medlemsföretag, har Motorbranschens Riksförbund (MRF) inlett ett samarbete med Allt om Juridik. I fokus för samarbetet ligger kompetensutveckling med hjälp av Allt om Juridiks digitala kurser.
– Cirka 90 procent av Allt om Juridiks runt 115 digitala kurser är utbildningar som alla företagare bör se, säger David Norrbohm, förbundsjurist på MRF. Därför såg vi det som självklart att samarbeta med Allt om Juridik som både har bredden och löpande uppdaterar med nya utbildningar utifrån nya lagar och regler som företagare behöver ha koll på.

 

Motorbranschen är stor och omfattar många typer av företag. MRF riktar sig till den professionella delen av bilbranschen, såväl inom handel som service och verkstad. Förbundet ställer höga krav på sina medlemsföretag, detta gäller inte minst affärsmannaskap, miljö, kvalitet och kompetens. MRF har cirka 1 500 medlemmar runt om i hela Sverige. För att kunna ge bästa möjliga support och stöd har MRF flera specialiserade affärsområden. En av MRF viktigaste uppgifter är att driva opinion inom frågor som påverkar bilbranschen. MRF är remissinstans för branschen och har ett omfattande kontaktnät och jobbar aktivt med att påverka myndigheter och beslutsfattare.

Mer information om MRF finner du på www.mrf.se