28 februari, 2014

Advokater uppmanas att skaffa legitimation

Majoriteten av tingsrätterna i Stockholms län kommer inom kort att införa nya säkerhetskontroller. Advokater som brukar besöka Stockholms tingsrätter i tjänsten uppmanas därför att skaffa advokatlegitimation.

Advokatsamfundet rapporterar att alla tingsrätter i Stockholms län, med undantag för Nacka tingsrätt, under det kommande året kommer att införa säkerhetskontroller vid entréerna till domstolarna.

Advokater ska generellt inte behöva genomgå säkerhetskontroll. I praktiken förutsätter detta emellertid ofta att advokaten kan intyga att han eller hon är advokat, vilket ska göras genom legitimation.

Advokatsamfundet uppmanar därför alla advokater som berörs av de nya säkerhetsrutinerna att skaffa så kallad advokatlegitimation.

Legitimering kan dock också ske genom vanlig fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller genom att ordningsvakten kontrollerar i Advokatsamfundets matrikel i vilken samtliga advokater finns listade.

– Det är en mycket stor fördel både för advokaterna själva och för domstolarna om advokater skaffar advokatlegitimation. Denna särskilda advokatlegitimation underlättar även inpassering i utländska domstolar, säger Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att advokatsamfundet uppmuntrar advokater till att skaffa en så kallad advokatlegitimation innebär med största sannolikhet att många advokater kommer att skaffa sådana legitimationer. Detta kan underlätta det administrativa förfarandet i domstolarna.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se