20 januari, 2015

Advokater behöver inte lämna ut uppgifter om klienter till amerikanska skatteverket

Sverige slöt 2014 ett avtal med USA angående FATCA, en amerikansk lag som tvingar banker och andra finansiella institut runt om i världen att rapportera in uppgifter om amerikanska kontohavare till den amerikanska skattemyndigheten.

För Sveriges del innebär det att svenska finansiella institut ska rapportera in information om amerikanska kontohavare till Skatteverket, som i sin tur ska rapportera vidare till den amerikanska skattemyndigheten.

Enligt Advokatsamfundet skulle detta innebära en mängd svåra integritetsfrågor, som till exempel utlämnande av personuppgifter.

I fallet med klientmedelskonto är det dock advokaten som anses vara kontoinnehavare, och inte klienten. Klientmedelskonto undantas därför från avtalets och lagens tillämpningsområde.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Så fort man gör affärer internationellt är det inte säkert att svenska lagar är tillämpliga. Det är därför viktigt att hålla koll på de lagar som kan vara tillämpliga i det land man gör affärer.

 

FOTO: Jacquelyn Martin AP/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87