18 augusti, 2022

GDPR: start

Har ni ert personuppgiftsbiträdesavtal på plats? När föreligger ett biträdesförhållande? Hur hanteras en personuppgiftsincident? Hur ...

Läs mer


5 augusti, 2022

Otillåten brygga måste rivas

Ett par köpte en fastighet samt en brygga som låg på den intilliggande fastigheten. Paret utökade sedan bryggan. Bryggan hade, varken av de ...

Läs mer