Konsumenträtt

[wpViralQuiz id=51532]

Quiz i konsumenträtt – har du koll på vilka regler som gäller för köp av varor och tjänster som konsument?