alltomjuridik-default

Avtal om fastighet – samäganderätt

Om du och en annan person äger en fastighet tillsammans är det viktigt att avtala om flertalet frågor. Hur får fastigheten användas – och när, av vem? Vilka förändringar av fastigheten kräver bådas samtycke? Ska fastighetsdelarna kunna säljas separat och ska i så fall den andra delägaren ha förköpsrätt?

Samtliga av dessa frågor går att avtala om på förhand för att förhindra tids- och kostnadskrävande tvister som även kan påverka relationen mellan delägarna negativt.

Om du exempelvis vill ge bort din fastighet till dina barn eller barnbarn är det därför att rekommendera att ni, utöver att använda Allt om Juridiks gåvobrev, även upprättar ett samäganderättsavtal redan då.

Observera att om fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet och ägs av tre eller fler delägare är Lagen om samäganderätt inte tillämplig. Istället tillämpas Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, vilken till viss del är tvingande mellan parterna, det vill säga går inte att avtalas bort. Exempelvis är möjligheten för en delägare att framtvinga försäljning av fastigheten på offentlig auktion enligt 13 § inte möjlig att avtala bort.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik