alltomjuridik-default

Avtal – enkelt bolag

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att samarbeta utan att de har bildat ett handelsbolag. Ett enkelt bolag kan uppkomma utan att bolagsmännen själva egentligen är medvetna om saken, exempelvis inom en tipsklubb. För enkla bolag gäller att eventuell vinst ska delas lika mellan bolagsmännen, därför är det en god idé att avtala om vinstfördelningen på förhand för att förebygga konflikter och negativa överraskningar.

Ett enkelt bolag är ingen juridisk person och kan därför inte äga tillgångar, ådra sig skulder eller företräda i domstol. Det är istället bolagsmännen som personligen är ansvariga för bolagets förpliktelser. Det enkla bolaget är därför är inte en lämplig bolagsform för den som vill utöva mycket verksamhet.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik