alltomjuridik-default

Aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott är när aktieägare lämnar tillskott av eget kapital till ett aktiebolag. Det är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Syftet med ett aktieägartillskott är att få in nytt eget kapital till bolaget, till exempel om bolagets eget kapital är helt eller delvis förbrukat, eller vid andra fall av kapitalbehov. Det är därför vanligast att man använder sig av aktieägartillskott när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Ett aktieägartillskott kan vara villkorat eller ovillkorat.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär att den som lämnar tillskottet ställer krav på aktieägarna att de på bolagsstämman ska rösta för att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Det är inte ett krav riktat mot bolaget direkt, utan mot själva aktieägarna – alltså kan det inte bli en skuld för bolaget.
Ett ovillkorat tillskott ger ingen rätt för tillskottsgivaren att få tillbaka pengarna utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna (vilket kan ge aktieägaren en skattemässig fördel).

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik