27 januari, 2014

Allmän åklagare

Allmänna åklagare leder förundersökning, beslutar i frågor om tvångsmedel och åtal samt processar i tingsrätt och hovrätt i brottmål. Riksåklagaren är ensam allmän åklagare i Högsta domstolen. Vid sidan av de allmänna åklagarna finns särskilda åklagare, JO och JK.

Allmänna åklagare är:
– riksåklagaren och vice riksåklagaren
– överåklagare och vice överåklagare
– chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare.