Källskydd viktigare än mordutredning

En mördad journalists dator och mobiltelefon togs i beslag av åklagaren som en del i förundersökningen. Hovrätten har nu beslutat att beslaget ska hävas eftersom det finns risk att källor röjs om polis och åklagare får tillgång till materialet i datorn och telefonen. 

I utredningen av ett misstänkt mord på en kvinna i Lycksele beslutade åklagaren att beslagta en bärbar dator och en mobiltelefon, eftersom han ansåg att föremålen kunde ha stor betydelse i utredningen.

Kvinnan arbetade som journalist vid Folkbladet Västerbotten och hade använt både datorn och telefonen i tjänsten.

Tingsrätten gick på åklagarens linje
Tidningen begärde att tingsrätten skulle häva beslagen, eftersom det fanns en risk för att uppgifter om anonyma uppgiftslämnare skulle röjas om polis gick igenom datorn och telefonen.

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och fastställde beslagen.

Sedan Folkbladet Västerbotten överklagat tingsrättens beslut har Hovrätten för Övre Norrland nu beslutat att häva beslagen av dator och mobiltelefonen.

– Vid varje beslag måste man väga olika intressen mot varandra för att se om beslaget är motiverat, säger Fredrik Henriksson, en av domarna i hovrätten.

Risk röja anonyma källor
Hovrätten slår fast att det är viktigt att kunna göra beslag i en mordutredning men konstaterar också att det inte framkommit annat än att åklagaren vill göra en allmän genomgång av datorn och telefonen för att se om det finns något material av intresse.

Samtidigt finns en grundlagsstadgad rättighet att anonymt kunna lämna uppgifter till media och risken för att en uppgiftslämnares identitet röjs vid polisens genomgång av dator och telefon väger mycket tungt enligt rätten.

Åklagaren tänkte göra undersökningen enligt gängse rutiner, bland annat i närvaro av representanter från tidningen.

Hovrätten anser inte att förfarandet räcker för att skydda identiteten hos anonyma uppgiftslämnare och häver därför beslagen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Här är det fråga om en intresseavvägning. Utgångspunkten är att polis och åklagare har rätt att ta vissa föremål, såsom datorer, i beslag om detta kan underlätta mordutredningen. Problem uppstår dock när den beslagtagna egendomen riskerar att innehålla skyddade källor, som journalister måste hålla dolda enligt grundlag. Ponera att den mördade journalistens dator innehöll känslig information från en källa inom polisen. Då skulle källan riskera att bli röjd och få utstå stora problem. I det aktuella fallet fann alltså hovrätten att intresset av att skydda potentiella källor vägde tyngre än mordutredningen.

 

Foto: Berit Roald / TT

Nils.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*