Hovrätten river upp ordningsbot – polisen missade ställa avgörande fråga till bilisten

Eftersom polismannen inte frågade bilisten om han var medveten om att däcken hade för litet mönsterdjup så är ordningsboten ogiltig. Det konstaterar hovrätten – som därmed ger bilföraren rätt.

En idag 20-årig bilförare från Småland rapporterades i april 2013 för en trafikförseelse och godkände då den ordningsbot som utfärdades av polisen.

Bilföraren vände sig senare till Växjö tingsrätt och begärde att ordningsboten skulle undanröjas eftersom den enligt honom var felaktig. Hans argumentation i tingsrätten handlade främst om mönsterdjupet på däcken – vilket var den förseelse som han hade bötfällts för – och det faktum att polismannen inte hade antecknat hur mönsterdjupet på hans däck var.

Tingsrätten delade dock inte bilförarens uppfattning eftersom det enligt tingsrätten inte framkommit att det skulle ha begåtts något fel i handläggningen.

Mannen överklagade till Göta hovrätt och åberopade samma grunder. Åklagaren medgav dock hans yrkanden av formella skäl.

Hovrätten skriver att den bötfällde bötfälldes i egenskap av förare av personbilen. Av registerutdrag framgår att han inte ägde bilen. Enligt 8 kap. 9 § fordonsförordningen krävs att föraren kände till bristen för att kunna bötfällas.

Polismannen har kompletteringsvis i hovrätten uppgett att han inte kan påminna sig att han frågat mannen om denne var medveten om bristen eller inte. Mannens uppgifter tyder på att denne börjat fundera på däckens mönsterdjup och transportstyrelsens föreskrifter först efter godkännandet av ordningsboten. Utfärdande av ordningsbot förutsätter att skuldfrågan är klarlagd. Eftersom polismannen inte frågat mannen om denne kände till bristen har det förekommit ett fel i ärendets behandling som bör medföra att föreläggandet ska anses ogiltigt.

Hovrätten ger därmed mannen rätt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En godkänd ordningsbot, ordningsbotföreläggande, gäller som en i lagakraftvunnen dom. Ett godkänt föreläggande kan därför endast undanröjas av domstol.

 

Foto: TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*