Hyresgäst hade kråka som husdjur – inte skäl för uppsägning

Om en hyresvärd säger upp ett hyresavtal med en hyresgäst gäller som huvudregel att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet. Det kallas för besittningsskydd. Besittningsskyddet kan upphöra exempelvis om hyresgästen inte betalar hyran, missköter lägenheten eller utsätter sina grannar för störningar. Hyresrätten är i dessa fall förverkad. Nyligen beslutade hyresnämnden i Malmö att en hyresgäst som bland annat haft en kråka boende i lägenheten, skulle få sitt hyresavtal förlängt.

I hyresnämnden yrkade hyresvärden att hyresavtalet skulle upphöra med grunden att hyresrätten var förverkad. I andra hand anförde hyresvärden att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser till den grad att hyresavtalet inte borde förlängas. Hyresvärden menade att hyresgästen utsatt sina grannar för störningar och att denne även hade åsidosatt vad som krävs för ordning och gott skick inom fastigheten.

De omständigheter som angavs av hyresvärden för att stödja detta var att mannen låtit sin hund springa lös, vilket lett till att den bitit ihjäl en grannes hund. Hyresgästen hade, enligt hyresvärden, även vanvårdat lägenheten då han under en period på över ett år haft en kråka lös i lägenheten som smutsat ner och orsakat skador. Slutligen hade hyresgästen vid upprepade tillfällen under flera års tid spelat hög musik.

Hyresgästen anförde å sin sida att lägenheten inte varit vanvårdad och att eventuella skador skulle tas om hand om när han flyttat ut. Kråkan hade han avlivat och han hade inte heller fått något meddelande om rättelse för vanvård. De klagomål som funnits på hög musik var från 2010 och 2011. Dessa klagomål var, enligt hyresgästen, därför för gamla för att ha betydelse för uppsägningen. Det som hände med hunden medgav han var en beklaglig olyckshändelse men han lämnade bort hunden kort efter händelsen.

Hyresnämndens bedömning 

Hyresnämnden konstaterar att hyresgästen inte fått någon tillsägelse om rättelse på grund av den okopplade hunden eller vanvård av lägenheten. Tillsägelsen angående musiken skickades över ett år innan uppsägningen och hyresrätten kan därför inte anses förverkad på grund av störningar i form av för hög musik.

Vid särskilt allvarliga störningar kan en hyresrätt förverkas utan att hyresvärden först skickat en tillsägelse om rättning. Hyresnämnden bedömer händelsen med hunden som allvarlig som sådan men med hänsyn till att mannen gjort sig av med hunden är den inte att se som en särskilt allvarlig störning i lagens mening. Därför kan hyresrätten inte heller vara förverkad på grund av detta.

Eftersom hyresvärden inte påstått att lägenheten vanvårdas i nuläget görs en bedömning av om den tidigare vanvårdats i sådan utsträckning att det finns skäl att inte förlänga hyresavtalet. Nämnden anser inte att de vittnesuppgifter som åberopats i tillräcklig grad bevisar en sådan vanvård.

Sammanlagt fanns fyra störningsrapporter gällande hög musik. Den första från 2010 anser nämnden ska lämnas utan avseende eftersom den ligger så långt bak i tiden. De senare tre tillfällena anser nämnden inte kunna vara skäl nog för att hyresavtalet ska upphöra.

Hyresnämnden ansåg därmed att de omständigheter som hyresvärden åberopat inte kunde utgöra skäl för uppsägning av hyresavtalet, varken för sig eller sammantaget. Hyresgästen har därför rätt till förlängning av avtalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som förstahandshyresgäst är besittningsskyddet starkt. Det krävs relativt allvarliga omständigheter för att förlora sin hyresrätt. Hyresvärden och hyresgästen kan komma överens om att avtala bort besittningsskyddet, men eftersom det rör sig om ett skydd måste hyresnämnden som huvudregel godkänna en sådan överenskommelse för att den ska vara giltig.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*