Kurs kategori: Affärsjuridik

Tvistlösningsklausuler

Vad bör man tänka på när man väljer tvistlösningsmetod? Vad är skillnaderna mellan allmän domstol och skiljenämnd? I denna kurs går Beatrice Tollerup igenom vilka alternativ det finns för tvistlösning, [...]
Read more

Introduktion till bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om ägarrollen, ansvarsfördelningen och maktbalansen mellan lednings- och kontrollorgan i ett bolag. Syftet är att säkerställa att bolag drivs så bra som möjligt utifrån aktieägarnas perspektiv. Bolagsstyrning är [...]
Read more

Centrala klausuler i aktieägaravtal

I aktieägaravtal finns det ett antal centrala klausuler som kan vara knepiga att hålla isär. Vad är egentligen skillnaden mellan hembud, förköp, drag-along och tag-along? Effekterna av de olika klausulerna [...]
Read more

Att starta ett aktiebolag

I denna kurs får du kunskap om bland annat vad ett aktiebolag är, vad dess ägare har för ansvar och vad man måste göra innan man startar ett aktiebolag. Du [...]
Read more

Konkurrensrätt

Vilka konkurrensregler behöver små och medelstora företag ha koll på? Vad är en kartell och vad händer vid en gryningsräd? Ta del av vår kurs med Per Karlsson, och minska [...]
Read more

Avtalstolkning

I kursen får du lära dig vad avtalstolkning är, de vanligaste tolkningsmetoderna och tolkningsprinciperna som domstolar använder sig av samt saker som är bra för dig som företagare att tänka [...]
Read more

Förmånsrättsordningen

För att engagera medarbetare i företaget kan det vara en god idé att använda sig av aktierelaterade incitamentsprogram för att attrahera och motivera kompetenta nyckelpersoner i företaget såsom styrelseledamöter, ledning [...]
Read more

Företagsrekonstruktion

I kursen får du lära dig om vad en företagsrekonstruktion är och hur den kan användas för att rädda ett i grunden lönsamt företag. Föreläsarna går igenom syftet med företagsrekonstruktion, [...]
Read more

Konkursförfarandet

I kursen får du lära dig om vad som händer innan, under och efter det att ett företag försätts i konkurs. Föreläsarna börjar med att gå igenom grundläggande begrepp inom [...]
Read more
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*