alltomjuridik-default

Avtal om kommande avslut av anställning

Oavsett om arbetsgivaren avser att säga upp eller avskeda en anställd så har denne rätt till besked om detta på förhand. Även den anställdes fackförening ska informeras, och har rätt till överläggning om beslutet. Som arbetsgivare kan du därför använda mallen för besked om kommande avslut av anställning, för att undvika att göra potentiellt tids- och kostnadskrävande misstag.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik