alltomjuridik-default

Anställning upphör – sjukersättning

Allmänna bestämmelser om rätten till bl.a sjukersättning återfinns i Socialförsäkringsbalken. Om en arbetstagares arbetsförmåga är varaktigt nedsatt, utges sjukersättning tills vidare. Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren enligt 4 b § LAS skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

Anställningen upphör då i och med att arbetstagaren har fått del av beskedet.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik