6 januari, 2014

Begränsad rättshandlingsförmåga

Begränsad rättshandlingsförmåga innebär att någon har en genom lag begränsad rättslig handlingsförmåga, d.v.s. har nedsatt möjlighet att ingå avtal, ge bort egendom och stå till svars inför domstol. Med andra ord är begränsad rättshandlingsförmåga en begränsad förmåga att själv handha sina rättsliga angelägenheter.

I Sverige kan en fysisk eller juridisk person ha begränsad rättshandlingsförmåga i några olika fall.