Vad är egentligen en lag, vem beslutar om lagar och hur går processen till? Alla dessa frågor kan Allt om Juridik nu hjälpa dig att få svar på.

Vad är en lag?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället.

Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut.

En lag kan handla om allt från straff för snatteri till avveckling av kärnkraftverk.

Bara riksdagen får besluta om lagar

Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på annat sätt än genom att riksdagen beslutar om att upphäva den.

Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det vad som måste bestämmas genom en lag och vad som kan bestämmas genom en förordning.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling, SFS, som finns som bok och på internet.

Förslag från regeringen

Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition.

Vill regeringen till exempel införa en lag om ändrade regler för övertid måste regeringen lämna ett förslag om det till riksdagen. För att lagförslaget ska bli verklighet måste sedan en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen som ser till att det blir som riksdagen beslutade.

Förslag från riksdagsledamöter

Även enskilda riksdagsledamöter får lägga fram förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller. Det kallas för en motion. För att lagförslaget ska bli verklighet gäller samma procedur som för propositioner.

Mer information finns på riksdagen och regeringens officiella hemsidor:

Sveriges Regerings officiella hemsida >>>

Sveriges Riksdags officiella hemsida >>>

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer