Skräddarsydda digitala utbildningspaket

Våra digitala utbildningar är utformade för att förse företagare med den juridiska kompetens de behöver och stödja deras verksamhet med att hantera juridiska frågor.

Vanliga frågor

Har du fler frågor? Kontakta vår kundsupport

Kan jag få hjälp att skräddarsy en utbildningslösning för mitt företag?

Kontakta oss så löser vi en skräddarsydd utbildningslösning för just era behov.
Kontakta oss
Vad ingår i våra digitala utbildningspaket?
Beroende vilket utbildningspaket du har ingår ett olika antal kurser inom ditt rättsområde. Det ingår alltid 5 licenser som går att fördela på nyckelpersoner i företaget. Du får även tillgång till alla kommande kurser inom din avtalsperiod och rabatt på våra andra utbildningspaket.
Hur fungerar det om jag vill lägga till fler paket under avtalsperioden?
Du får alltid en rabatt på våra andra utbildningspaket om du vill lägga till en eller flera paket under avtalsperioden. Väljer du att lägga till fler paket så börjar en ny avtalsperiod gälla.
Kan jag följa min utveckling på utveckling på plattformen?
I plattformen kan du hela tiden följa vilka kurser du avklarat, och hur många du har kvar. En stor del av våra kurser har även ett kursprov som kan göras när du sett klart en kurs. Vid avklarad kurs kan du begära ett automatiserat kursintyg på plattformen.
Hur fungerar mitt utbildningsabonnemang?
Alla våra digitala utbildningspaket är abonnemang för att säkerställa att du täcker dina juridiska behov båda idag och i framtiden. Vi uppdaterar ständigt våra paket med nya kurser, nya avtal, nyhetsbrev och ytterligare relevant information. Genom våra utbildningsabonnemang säkerställer vi att du alltid vet allt du behöver veta inom det relevanta området, har tillgång till de viktigaste kurserna, och kan känna dig trygg att du har koll på din juridik. Om du känner dig osäker kan du när som helst, senast 30 dagar innan nästa period, säga upp prenumerationen.
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Boka ett möte så löser vi en skräddarsydd utbildningslösning efter just era behov

Skräddarsydd lösning från

60 000 kr/år

 

Kursinnehåll - Skatterätt & ekonomi

 • 3:12-reglerna – skatteregler för fåmansföretag.
 • Bokföringsbrott – undvik alla företagares mardröm.
 • Skattemässig optimering – planera ditt företagande och spara pengar.
 • Val av företagsform – de skattemässiga effekterna.
 • Moms vid svensk handel – guide för dig med ekonomiansvar.
 • Moms vid internationell handel – varor, tjänster och distansförsäljning.
 • Moms: fastighet – avdragsrätt i din verksamhet.
 • Revisorers samarbete med redovisningsbyråer
 • Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv – planera för familjen.
 • Redovisningskonsult som upptäcker brott – din risk för medhjälp.
 • Grunder i redovisning – ordning och reda i bokföringen.
 • Penningtvätt – riskbedömning och åtgärdsplan.
 • Introduktion i löneadministration – skatteavdrag, förmåner och hantering av frånvaro.
 • Skattemässiga avskrivningar & momsredovisning – grundpelare inom redovisning.
 • Bokslut & Årsredovisning – för dig som är företagare.
 • Skatterätt för småföretagare
 • Skatteeffektiv företagsstrukturering och ägarförändringar

Kursinnehåll - Process & tvist

 • Skiljeförfarande – valet mellan skiljedom och vanlig domstol.
 • Rättsskydd – ekonomisk hjälp vid juridiska tvister.
 • Delgivning – rätt information till rätt person.
 • Stämning i domstol – för kärande och svarande.

Kursinnehåll - Offentlig rätt

 • Offentlig upphandling – att skriva vinnande anbud.
 • Nya upphandlingsregler – ett enklare förfarande för båda parter.
 • Överprövning av tilldelningsbeslut – en andra chans vid offentlig upphandling.
 • Socialtjänstlagen – de vanligaste formerna av bistånd.
 • Sekretess i offentlig upphandling – vad har ni rätt att ta del av?
 • Prisdumpning vid offentlig upphandling – hantera onormalt låga anbud.
 • Förfrågningsunderlag i upphandling – hur ni hittar den bästa leverantören.
 • Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder – upphandlingsdokumentets innehåll.
 • Förtal och massmedia – guide för journalister.
 • Offentlighetsprincipen – granska staten som journalist.
 • Sekretess i allmänna handlingar – lathund för journalister.
 • Dialog i offentlig upphandling – när och hur bör kontakt tas?
 • Mediernas regelverk och verksamhet – en sammanfattning

Kursinnehåll - GDPR & IT-rätt

 • GDPR II – praktisk fördjupning – implementering och genomförande.
 • GDPR fördjupning för HR och ekonomi – så hanterar du organisationens personuppgifter.
 • Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR – gör rätt och undvik sanktioner.
 • GDPR för offentlig sektor – reglerna du ska känna till.
 • GDPR för konsulter – hantera personuppgifter som uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • GDPR: start – de fem viktigaste dokumenten.
 • Tredjelandsöverföringar av personuppgifter – till dig med utlandsverksamhet.
 • Cookie policy – krav att inhämta samtycke.
 • Kamerabevakning & GDPR – förutsättningar för tillåtlighet.
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – krav på innehåll, behandling & säkerhetsåtgärder.
 • Cybersäkerhet – skydda organisationen mot hackerattacker.
 • Grundläggande om GDPR
 • Laglig grund enligt GDPR

Kursinnehåll - Immaterial- & marknadsrätt

 • Marknadsför dig lagligt – undvik skadestånd och badwill.
 • Varumärkesskydd – säkra ditt företags viktigaste tillgång.
 • Tjänsteinnovation – skydda värdefulla idéer i företaget.
 • Upphovsrätt i praktiken – i media och på internet.

Kursinnehåll - Fastighet- & hyresrätt

 • Juridik för bostadsrättsföreningar – allt som er förening måste veta.
 • Lokalhyra – handledning i dina kommersiella hyresavtal.
 • Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra – navigera i en snårig lagstiftning.
 • Hyresgäster med betalningssvårigheter – agera korrekt som hyresvärd.
 • En lyckad hyresförhandling – taktik och argumentation vid lokalhyra.
 • Hyreslagen och de skärpta hyresreglerna – lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och oskälig hyra.
 • Bostadshyra – grundkurs om uthyrning av bostad.
 • Mäklarjuridik – fastighetsmäklarens ansvar och skyldigheter.

Kursinnehåll - Entreprenadrätt

 • Bygg & Entreprenad: Grund – A till Ö i standardavtalens djungel.
 • Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten – säkra betalningen i din entreprenad.
 • Fel och skador vid entreprenad – vems är ansvaret?
 • Konsumententreprenader – var proaktiv och förebygg problem.
 • AB 04 – utförandeentreprenadens heliga skrift.
 • Arbetstillstånd och migration – skyldigheter vid rekrytering.
 • ABT 06 – totalentreprenadens heliga skrift.
 • Miljöbalkens allmänna hänsynsregler – vilken inverkan har er verksamhet på hälsa och miljö?
 • Allmänna och privata VA-lösningar – flexibel behovsbedömning och vattentjänstplan.
 • AMA-systemet – en handbok i hänvisningar.
 • Prisreglering till följd av kostnadsändringar – yttre omständigheter som påverkar slutpris.
 • Entreprenad och allmän avtalsrätt – vanliga utmaningar & tolkningsfrågor.
 • Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad – minimera er ekonomiska risk.
 • Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader – vilket ansvar har de olika aktörerna?
 • Hinder & störningar i entreprenader – hantera bromsklossar på ett enkelt sätt.
 • ABK 09 – konsultuppdragens heliga skrift.
 • Rättsfall: Skadestånd i entreprenad – får man rikta krav mot underentreprenör?
 • Entreprenadjuridik på engelska – introduktion till AB 04 & ABT 06.
 • Besiktning i entreprenader – möjligheter i AB 04 & ABT 06.
 • AB-U 07 – underentreprenadens heliga skrift.
 • ABM 07 – det viktigaste vid köp av byggvaror.
 • Hantverkarformuläret – reglerna för konsumententreprenader.
 • Rättsfall: Entreprenörens avhjälpandeskyldigheten – omfattning och kostnadsansvar
 • Besiktningar - vad, när, hur, tvist
 • AMA Anläggning 23
 • Entreprenad i lågkonjunktur

Kursinnehåll - Arbetsrätt

 • Anställ på rätt sätt – från platsannons till anställningsavtal.
 • Att förhandla med facket – receptet för en lyckad förhandling.
 • Arbetsmiljö för chefer – företagets ansvar i praktiken.
 • Krishantering vid pandemier såsom Corona – arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
 • Diskriminering – allt du behöver veta som arbetsgivare.
 • Arbetsmiljöarbete på distans – rutiner och risker vid hemarbete.
 • Vaccinationskrav på arbetsplatsen – högaktuell uppdatering till arbetsgivare.
 • Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten – vad arbetsgivaren kan kräva av sina anställda.
 • Anställda arbetandes utomlands – checklista för personal i annat land.
 • Arbetstillstånd och migration – skyldigheter vid rekrytering.
 • Nya visselblåsarlagen – krav på säkert inrapporteringssystem.
 • Drogtester på arbetsplatsen – förutsättningar för att testa personal.
 • Arbetsgivares kvittningsmöjligheter – vid fordran mot en anställd.
 • Förändringar i LAS – största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.
 • Nyheter inom arbetsrätt 2022 – senaste uppdateringarna för dig med personalansvar.
 • Att anställa en chef – hur skriver man avtal utanför LAS?
 • Arbetstagare eller uppdragstagare – när övergår konsultuppdraget till en anställning?
 • Semesterlagen – det viktigaste att känna till som arbetsgivare.
 • Kollektivavtal på arbetsplatsen – utformning och rättsliga följder
 • Rättsfall: Bastubadarprincipen – särskilt ingripande omplaceringar på grund av personliga skäl
 • Dolda klausuler i kollektivavtal – de viktigaste att känna till
 • Arbetsrätt för arbetsgivare
 • Sjukdom och rehabilitering

Kursinnehåll - Affärsjuridik

 • Juridik för beslutsfattare – Arbetsrätt – kärnkunskap för dig som arbetsgivare.
 • Juridik för beslutsfattare – Avtalsrätt – var trygg i dina avtal.
 • Juridik för beslutsfattare – Bolagsrätt – fem nycklar för att driva företag.
 • Juridik för beslutsfattare – Fordran och tvist – vad gör du när kunden inte betalar?
 • VD- och styrelseansvar – skyldigheter som följer med uppdraget.
 • Generationsskifte – när företaget går vidare i familjen.
 • Företag i en lågkonjunktur – säkra betalning och hantera konkurs.
 • Molntjänstavtal & IT-licensavtal – inför implementering av programvaror.
 • Standardavtal inom IT – vad behöver ni omförhandla?
 • Skydd mot konkurrenter – hur säkrar du känslig information som arbetsgivare?
 • Aktiebolaget och aktieägaravtalet – undvik onödiga konflikter i kompanjonskapet.
 • Bolagsstämma: närvara på distans – nya regelverk efter Covid-19.
 • Företagshemligheter och sekretess – samarbete företagare emellan.
 • Nya konsumentköplagen – uppdaterade krav på näringsidkare.
 • Konsumenträttsliga nyheter – nya informationskrav och sanktioner.
 • Force majeure – hantera oförutsägbara händelser.
 • Optionsprogram – aktierelaterade incitamentsprogram och optionsstrategier.
 • Konkursförfarandet – vad händer när ett företag försätts i konkurs?
 • Företagsrekonstruktion – centrala inslag i rekonstruktionsförfarandet.
 • Förmånsrättsordningen – hur man bevakar sin fordran i konkurs.
 • Avtalstolkning – de vanligaste metoderna och principerna.
 • Konkurrensrätt för små och medelstora företag
 • Att starta ett aktiebolag - en guide för företagare
 • Vad du kan göra om en kund inte betalar
 • Elektroniska signaturer
 • Centrala klausuler i aktieägaravtal

Starta din utbildning inom skatterätt & ekonomi idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

21 890 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom skatterätt & ekonomi idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

19 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom process & tvist idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

3 190 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom process & tvist idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

2 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom offentlig rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

16 390 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom offentlig rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

14 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom GDPR & IT-rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

16 390 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom GDPR & IT-rätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

14 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom immaterial- & marknadsrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

5 390 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom immaterial- & marknadsrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

4 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom fastighets- & hyresrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

14 190 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom fastighets- & hyresrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

12 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom entreprenadrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

27 390 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom entreprenadrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

24 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom arbetsrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

21 890 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom arbetsrätt idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

19 900 kr/år

Abonnemang

Starta din utbildning inom affärsjuridik idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

Du får även tillgång till en tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett eget kursintyg.

24 090 kr/år

Ingen bindningstid

Starta din utbildning inom affärsjuridik idag!

Vid beställning får ditt företag tillgång till vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå alla våra kurser när och hur många gånger ni vill.

Du får även tillgång till tillhörande PowerPoints och material. Därutöver får alla som går en kurs eget kursintyg.

21 900 kr/år

Abonnemang

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*