Uppmanade till terroristfinansiering på Facebook – får 6 månaders fängelse

För första gången i Sverige har en person  dömts till fängelse för att ha uppmanat till finansiering av terroristbrott. Mannen i fråga hade använt den sociala plattformen Facebook för att uppmuntra till finansiering av internationella terroristorganisationer. Hovrätten dömde mannen mot sitt nekande till sex månaders fängelse.

 

Det var under 2014-2015 som mannen vid två tillfällen hade publicerat inlägg på Facebook där han uppmuntrade andra att lämna bidrag till två personer som har anknytningar till terroristorganisationer. Mannen hade namngett och skrivit telefonnumren till personer som är kända för att sympatisera och stödja terroristorganisationer  såsom IS och Nusrafronten som finns listade som terroristorganisationer av bland annat FN.

Inlägget var tillgängligt för allmänheten

I tingsrätten hävdade mannen att det var någon annan som hade publicerat inläggen från hans konto och att han själv är en aktiv motståndare av sådana våldsbejakande organisationer. Tingsrätten bedömde dock att mannens invändningar inte var trovärdiga då han på sin mobiltelefon hade nummer och namn till personerna från Facebook-inlägget. Det ansågs även försvårande att inlägget var publicerat för allmänheten och att även människor som inte hade Facebook kunde komma åt det. I tingsrätten dömdes därför mannen till sex månaders fängelse för uppmaning till finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.    

Särskilt allvarligt brott 

Domen kom att överklagas till hovrätten och även här vidhöll mannen att han var oskyldig. Hovrätten konstaterar dock att det står klart att mannen varit medveten om de aktuella organisationernas terroristhandlingar och även uttryckt sympatier för organisationerna. Mot bakgrund av detta och de aktuella meddelandenas tydliga innehåll anser hovrätten det bevisat att mannens uppmaning skett i syfte att de insamlade pengarna ska användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten bedömer att fängelsestraffet bör uppgå till sex månaders fängelse och fastställer alltså tingsrättens dom.

 

Presumtion mot fängelse 

I Sverige finns det vanligtvis ett antagande om att fängelse inte ska ges till en person som får ett straff värderat till under ett år.  Detta kallas inom juridiken för ”ettårspresumtionen”, denna presumtion kan dock brytas om det är ett särskilt allvarligt brott. Särskilt allvarliga brott kan exempelvis vara oprovocerad misshandel, mord, sexualbrott och terroristbrott. Det fanns därför här anledning att döma mannen till fängelse och inte till något som anses mindre ingripande för den enskilde. 

 

Foto: Johan Nilsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB