Tidigare friad exfru medskyldig till mord

En man och en kvinna stod åtalade för mord, men tingsrätten dömde endast mannen för mord och friade kvinnan eftersom domstolen inte ansåg att hennes inblandning var bevisad. Hovrätten ändrar nu domen och fäller den tidigare friade kvinnan. Enligt domstolen har mannen och kvinnan ”gemensamt och i samförstånd” mördat offret.

Offret hittades strypt i sin lägenhet i mars förra året. Det framkom under polisutredningen att vid tidpunkten för dödsfallet hade två kvinnor och en 35-årig man befunnit sig i lägenheten. En av kvinnorna hade tidigare varit gift med offret och den andra kvinnan var gifta med 35-åringen. Samtliga fyra bodde tillsammans i mannens lägenhet. Åtal väcktes senare mot ex-frun och d35-åringen.

Målet togs upp i Örebro tingsrätt. Domstolen ansåg att åtalet mot 35-åringen var styrkt och han dömdes till livstids fängelse. När det gällde ex-frun, och frågan om hon medverkat till mordet, ansåg tingsrätten att det förelåg ”tveksamheter” om vilken roll hon hade vid gärningsögonblicket. Dock stod det klart att hon hjälpt 35-åringen att flytta kroppen. Hon friades därför för mord men dömdes för skyddande av brottsling till ett års fängelse.

Hovrätten gör en annan bedömning

Ex-frun och mannen överklagade målet till Göta hovrätt, som, till skillnad från tingsrätten, anser att de åtalade "gemensamt och i samförstånd" har tagit livet av mannen. Domstolen pekar bland annat på att kvinnan har veckan före mordet i sms skrivit att hon ”kommer döda någon snart” och har dessutom erkänt att hon mördat mannen till personal vid SOS Alarm, till Polisen och till andra bekanta. Att både mannen och kvinnan har burit handskar vid gärningen ger enligt rätten ytterligare stöd för att de handlat gemensamt och i samförstånd.  Bevisningen ger dock inte tillräckligt stöd för vem som gjort vad vid mordet, men domstolen fastställer att både 35-åringen och ex-frun ska anses som gärningsmän. Kvinnan döms därför för mord, och påföljden ändras till fängelse i 16 år. 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt 23 kap. 4 § brottsbalken ska ansvar som är föreskrivet för viss gärning ådömas inte bara den som utför gärningen utan även annan som främjat den med råd eller dåd. Flera personer som tillsammans begått ett brott kan således dömas i medgärningsmannaskap för brottet när de handlat tillsammans och i (tyst) samförstånd eller gemensamt och i samråd. I praxis har det ansetts att det även i fall där det inte i detalj kan utrönas vad olika medverkande har gjort kan vara möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att de utfört gärningen gemensamt och i samråd.

 

Göta Hovrätt 2018-01-11, mål nr B 2625-17

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Foto: Johan Nilsson/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB