Taxiresenär skadade cyklist med dörröppning – döms

En taxiresenär döms till dagsböter för vållande till kroppsskada. Taxiresenären öppnade passagerardörren rakt ut på en cykelbana vilket ledde till att en cyklist körde in i dörren och skadade sig. Både tingsrätten och hovrätten konstaterar att resenären inte uppfyllt kravet på aktsamhet.  

Det var i april 2016 som mannen, som är i 60-årsåldern, avslutade en taxiresa i centrala Stockholm. När mannen skulle kliva ut öppnade han passagerardörren rakt ut på en gång- och cykelbana mellan en heldragen linje och ett vägräcke. En cyklist körde rakt in i dörren och slungades vidare mot vägräcket. Till följd av detta drog cyklisten bland annat axeln ur led och fick ledbandsskador.

I tingsrätten dömdes mannen till 40 dagsböter på drygt 22 000 kronor för vållande till kroppsskada. Mannen har uppgett att han inte visste att det varit en cykelbana bredvid honom, men att han tittat ut genom fönstret innan han öppnat dörren. Tingsrätten framhöll dock att det krävs särskild försiktighet av den som öppnar en bildörr in mot en cykel- eller gångbara. Genom att inte först försäkra sig om att cykelbanan var fri från trafik hade mannen varit oaktsam när han öppnade dörren, ansåg tingsrätten.

Hovrätten: mannen borde vidtagit ytterligare kontroller

Mannen överklagade domen till hovrätten och där försvarar sig mannen med att även taxichauffören och cyklisten bär del av ansvaret. Chauffören ska ha parkerat på ett ur trafiksynpunkt olämpligt ställe och cyklisten ska inte ha anpassat sin hastighet efter trafikförhållandena.

Hovrätten håller dock mannen fortsatt ansvarig för olyckan. Domstolen betonar att olyckan inträffat på en plats som mannen inte varit bekant med, vilket skärpt kravet på försiktighet. Hovrätten konstaterar även att mannen  borde ha tittat genom bakrutan eller bett taxichauffören om hjälp med uppsikten bakåt. Genom att inte vidta ytterligare kontroller har mannen agerat oaktsamt. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom, men halverar nästan dagsbotsbeloppet på grund av inkomstförhållanden.

Vad innebär detta i praktiken?

Den som genom oaktsamhet orsakar annan kroppsskada som inte är ringa kan dömas för brottet vållande till kroppsskada. Straffskalan ligger mellan böter och fängelse i högst sex månader men om brottet anses vara grovt kan fängelse i högst fyra år dömas ut. Inom aktsamhetskravet ligger bland annat att man ska vidta alla kontroller som anses nödvändiga i riskfyllda situationer.

Foto: Janerik Henriksson /TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB