Svårt att sköta företag från fängelset – förlorar verksamhetens hyresavtal

Ett hyresavtal avseende en lägenhet som upplåtits till en egenföretagare inriktad på missbruksbehandling sades upp av hyresvärden eftersom företagaren inte hållit verksamheten igång. Anledningen till att verksamheten upphört är att företagaren dömts för grovt narkotikabrott och börjat avtjäna ett två och ett halvt år långt fängelsestraff. Att företagarens tidigare partner, som bedriver liknande verksamhet, använt lägenheten till samma ändamål har enligt hyresnämnden ingen betydelse. Hovrätten instämmer i detta och hyresvärden ges därmed rätt i fråga om uppsägningen.

En hyresvärd hyrde ut en lägenhet till en egenföretagare vars verksamhet inriktades på män med missbruksproblem. Lägenheten skulle fungera som en så kallad ”utslussningslägenhet”.  När hyresvärden vid ett tillfälle försökte komma i kontakt med företagaren visade det sig att en kvinna och hennes dotter bodde i lägenheten – trots att mannens verksamhet enligt uppgift endast skulle omfatta män och pojkar. Kvinnan kände inte till företagarens verksamhet, vilket väckte hyresvärdens misstanke om att det rörde sig om olovlig andrahandsuthyrning. Hyresvärden vände sig därför till hyresnämnden och krävde att nämnden skulle fastställa att hyresavtalet upphört och att företagaren skulle tvingas flytta.

I hyresnämnden framkom att företagaren dömts för grovt narkotikabrott till två och ett halvt års fängelse. Han hade fallit tillbaka i missbruk efter en 20 år lång nykterhetsperiod, under vilken han bedrivit behandlingsverksamheten. Verksamheten hade han blivit tvungen att upphöra med sedan han blivit frihetsberövad. Företagarens före detta fru, som bedriver liknande verksamhet men med inriktning på kvinnor, hade därför fått använda egenföretagens lägenhet i sin verksamhet. 

Företagaren argumenterade i nämnden för att han hade ett så kallat skyddsvärt intresse i och med att han planerade att återuppta verksamheten när han blev frigiven och därför borde få behålla hyreskontraktet. 

Hyresnämndens bedömning

Hyresnämnden konstaterade att lägenheten är upplåten inom ramen för egenföretagarens verksamhet, vilket innebär ett svagare besittningsskydd än om det varit hans egen bostad. Vidare framhålls att egenföretagaren kommer att bli villkorligt frigiven först om ett halvår, och att han därför inte inom tillräckligt snar framtid kommer att återuppta sin verksamhet. Att lägenheten använts till samma ändamål, om än inom ramen för olika verksamheter, har ingen betydelse. Det väsentliga var enligt nämnden att egenföretagaren inte längre bedriver den verksamhet lägenheten upplåtits för. Det anses därför inte oskäligt att hyresavtalet ska upphöra och att egenföretagaren tvingas flytta.

Egenföretagaren överklagade hyresnämndens beslut till hovrätten, som dock avslår överklagandet. Mannen förlorar därmed hyreskontraktet och måste flytta.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En hyresgäst har ett så kallat besittningsskydd, vilket ger en rätt till förlängning av ett hyresavtal om hyresvärden säger upp det. Endast vissa särskilt utpekade omständigheter bryter besittningsskyddet och gör att hyresvärdens intresse av att säga upp avtalet går före hyresgästens intresse av att ha kvar det. Enligt domstolspraxis kan exempelvis ett skyddsvärt intresse hos hyresgästen gå före sådana sakliga avflyttningsskäl som hyresvärden anför.
  • Huruvida ett intresse är skyddsvärt bedöms från fall till fall, och saken har tagits upp i många praxisfall. Generellt ska lägenheten kan anses tillgodose ett verkligt behov hos hyresgästen, exempelvis som ett nödvändigt komplement till bostaden.

 

Målnr ÖH 3870-17

Foto: Lise Åserud/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB