Strejk tillåten trots gällande kollektivavtal enligt ny dom

Under våren har en konflikt uppkommit mellan Elektrikerförbundet och Sector Alarm, ett bolag inom säkerhetsbranschen, om vilket kollektivavtal som ska gälla. Arbetsdomstolen dömer nu till Elektrikerförbundets fördel som därför kan gå vidare med sitt strejkvarsel.

Ett storbråk har alltså blossat upp på den svenska arbetsmarknaden, mellan Svenska Elektrikerförbundet och Sector Alarm. Konflikten gäller vilket kollektivavtal som ska tillämpas på bolagets anställda. Elektrikerförbundet anser att deras egna avtal bör gälla, medan bolaget – som redan är bundet av kollektivavtal med ett annat fackförbund – tycker det motsatta. Då ingen lösning på situationen nåddes under våren varslade förbundet om strejk i början av maj. Efter att bolaget protesterat mot den planerade strejken valde Elektrikerförbundet att skicka vidare frågan till Arbetsdomstolen för rättslig prövning.

Strejkrätten i Sverige

Jämfört med de flesta andra länder är strejkrätten i Sverige påtagligt vidsträckt. I Sverige är den till och med grundlagsskyddad, liksom stridsåtgärder i övrigt. I lagstiftningen har dock vissa inskränkningar införts. Det är till exempel inte tillåtet att vidta stridsåtgärder om man för tillfället är bundet av ett kollektivavtal. Det är inte heller tillåtet för ett fackförbund att försöka tvinga bort ett redan gällande kollektivavtal som ett bolag tecknat med ett annat förbund.

Arbetsdomstolens bedömning

Själva knäckfrågan i målet är om Elektrikerförbundets strejkvarsel strider mot förbudet att försöka tränga undan redan gällande kollektivavtal. Bolaget anser att så är fallet, medan Elektrikerförbundet påstår sig endast vilja bli erkända som kollektivavtalspart samt värna om sina medlemmars intressen .

Arbetsdomstolen dömer nu i enlighet med Elektrikerförbundets linje. Enligt domstolen räcker inte utredningen i målet för att bevisa att Elektrikerförbundets egentliga avsikt skulle vara att tränga bort det redan gällande kollektivavtalet. Det syfte som Elektrikerförbundet angett måste därför tas för godo.

Elektrikerförbundet är alltså oförhindrat att gå vidare med strejkvarslet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Även om ett bolag har ett gällande kollektivavtal med ett fackförbund, kan ett annat fackförbund i vissa lägen vidta stridsåtgärder mot bolaget.

 

Foto: Janeric Henriksson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Linus Ekström

linus.ekstrom@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB