Stockholmsmäklare varnas för systematiska lockpriser

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, kritiserar en mäklare i Stockholm för att ha använt sig utav lockpriser när hon förmedlat lägenheter. Mäklaren hade lagt ut objekt till utgångspriser som väsentligt understigit deras marknadsvärden - i vissa fall med uppemot 26 procent. Enligt FMI har mäklaren "systematiskt" använt sig av vilseledande prisuppgifter, något som strider mot god fastighetsmäklarsed.

En fastighetsmäklare anmäldes till FMI efter att denne lagt ut objekt till utgångspriser som var 400 000 - 500 000 kronor lägre än vad övriga mäklare i samma områden lagt ut sina objekt till.

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklare skyldiga att iaktta så kallad god fastighetsmäklarsed. I enlighet med flera tidigare avgöranden är det etablerat att det strider mot god fastighetsmäklarsed att lägga ut objekt till priser som väsentligen understiger mäklarens bedömda marknadsvärde.

I sitt avgörande beaktar FMI att mäklarens utgångspris understigit det slutliga försäljningspriset med 20-26 procent i de nio förmedlingsuppdrag som granskats. FMI anser att mäklaren haft möjlighet att göra en mer korrekt bedömning av marknadspriserna och att den stora avvikelsen mellan utgångspris och försäljningspris talar för att mäklaren "systematiskt" lämnat vilseledande prisuppgifter i marknadsföringen. FMI väljer därför att varna mäklaren.

Vad innebär detta i praktiken?

En mäklare som använder sig utav så kallade lockpriser riskerar att varnas utav FMI. Med lockpriser menas priser som ”väsentligen understiger mäklarens bedömda marknadsvärde”. För att detta ska föreligga krävs det att utgångspriset avviker från det bedömda marknadsvärdet med minst tio procent.

Foto: Jon Olav Nesvold / TT 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB