SR fälls för radioinslag som ”otillbörligt gynnade kommersiella intressen”

Under en sändning av radioprogrammet Ring P1 i Sveriges Radio i januari 2016 ringde en kvinna in och uppmanade alla som lyssnade på programmet att besöka en viss teaterförställning. Sveriges Radio har nu dömts att betala en särskild avgift för att ha gynnat enskilda kommersiella intressen.

I januari 2016 sändes ett inslag i radioprogrammet Ring P1 i Sveriges Radio (SR). Under detta inslag hade en kvinna ringt in och uppmanat lyssnare att besöka en viss teaterföreställning med uttalanden som att det skulle kunna bli ”årtusendets skrattfest”. Hon sade även att hon inte skrattat så mycket som hon gjort när hon såg föreställningen sedan 1977. Programledaren lät sända inslaget och kommenterade att det varit ”välformulerat och starkt”.

En lyssnare anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv, som beslutade att Sveriges Radio skulle erlägga en särskild avgift om 50 000 kronor eftersom inslaget ansågs ”otillbörligt gynna kommersiella intressen” vilket strider mot radio- och tv-lagen. Ett gynnande anses inte otillbörligt om det vägs upp av ett informations- eller underhållningsintresse. Nämnden ansåg dock att gynnandet i detta fall gått längre än vad som varit motiverat, och beslutade därför om särskild avgift.

Visat nonchalans inför gällande regler

Granskningsnämnden utfärdar dock inte själv sådana avgifter, utan ansökte hos Förvaltningsrätten i Stockholm om sådan avgift för SR. Även förvaltningsrätten ansåg att inslaget utgjort ett otillbörligt gynnande. Rätten pekade på att inslagets huvudsakliga tema var vikten av att skratta, men att vissa skådespelare beskrivits som ”suveräna” och ensemblem som ”underbar”. Den särskilda avgiften som döms ut får variera mellan 5 000 och 5 miljoner kronor. Förvaltningsrätten beslutade att påföra SR en avgift om 50 000 kronor, i enlighet med Granskningsnämndens yrkande.

SR överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Även kammarrätten anser att SR genom att sända inslaget och genom att programledaren i samband med inslaget understrukit människors behov av att skratta har gynnat kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt. Kammarrätten skriver också i sitt avgörande att redaktionen visat ”en viss nonchalans inför gällande regelverk” genom att sända det förinspelade samtalet. Vad gäller storleken på avgiften görs ingen ändring. Såvida inte SR lyckas överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen står avgörandet därför fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Tidigare i höst fälldes SVT för att den nu pensionerade hockeyspelaren Peter Forsberg haft en tröja med ett företags logotyp på sig i programmet Mästarnas mästare. Trycket på tröjan hade gått att läsa i 17 sekunder i början av programmet, men SVT fälldes och dömdes till att betala 100 000 kronor i särskild avgift. 
  • Radio- och tv-lagen gäller inte endast Public service-företag utan alla som sänder radio och tv i Sverige. Tidigare har exempelvis TV4:s program Nyhetsmorgon fällts för att otillbörligt ha gynnat kommersiella intressen. 

 

Foto: Martina Holmberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB