Tvingas betala skattetillägg efter felaktiga uppgifter – psykisk ohälsa ingen ursäkt

Skatteverket beslutade att påföra en man skattetillägg för oriktiga uppgifter i deklarationen. Mannen överklagade beslutet och påstod att han borde befrias från tillägget med hänsyn till att hans psykiska hälsa varit bristfällig. Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten går dock på Skatteverkets linje. Domstolarna ser inget samband mellan mannens hälsa och det faktum att han lämnat oriktiga uppgifter.

I juni 2016 beslutade Skatteverket att påföra en man som bedrev transportverksamhet skattetillägg. Detta berodde på att mannen hade bokfört intäkter, kostnader samt mervärdesskatt felaktigt och i vissa fall helt underlåtit att redovisa dem.

Mannen överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten. Till stöd för sitt yrkande åberopade mannen ett intyg om att han lidit av psykisk ohälsa under den relevanta tidsperioden och därför inte kunnat deklarera korrekt.

Förvaltningsrätten konstaterade att även om intygen visar på att mannen lidit av en måttlig depression vid deklarationstidpunkten kan man inte dra slutsatsen att den psykiska ohälsan haft ett samband med de felaktiga uppgifterna som lämnats. Det faktum att mannen haft förmåga bedriva omfattande näringsverksamhet ser Förvaltningsrätten som en omständighet som talar för att hans hälsa inte varit så bristfällig att det var den som lett till att mannen lämnat felaktiga uppgifter.

Efter ett överklagande har nu Kammarrätten fastställt, likt förvaltningsrätten, att inget talar för att mannens psykiska ohälsa ska ha orsakat de felaktiga uppgifterna som lämnats. Mannens talan lämnas därför utan bifall.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som lämnar oriktiga uppgifter i sin deklaration kan bli påförd ett skattetillägg av Skatteverket.
  • Den som blivit påförd ett skattetillägg kan i vissa fall befrias från tillägget. Det krävs att felaktigheten berott på ålder, hälsa, en felbedömning eller ett vilseledande eller missvisande av felaktiga kontrolluppgifter. Detta fall visar på att det måste bevisas att det funnits ett klart samband mellan den befrielsegrund som åberopas och orsaken till varför felaktiga uppgifter lämnats.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB