”Självmordspakt” bedöms som dråpförsök

Det var i november 2016 som två självmordsbenägna kvinnor bestämde sig ut för att tillsammans avsluta sina liv genom att köra in i ett träd. Kvinnorna klarade sig dock i princip oskadda. Händelsen kom att bli ett fall för domstolen, sedan åklagare väckt talan mot den av kvinnorna som kört bilen för försök till mord på sin väninna. Domstolen dömer nu kvinnan för försök till dråp - att väninnan velat dö spelar ingen roll.

Kvinnorna, som hade känt varandra under en längre tid, har under en stor del av sina liv haft tankar på att begå självmord. De hade redan innan olyckskvällen kommit överens om att de gemensamt skulle avsluta sina liv. Den aktuella kvällen hade kvinnorna över några glas vin bestämt sig för att göra det genom att köra in i ett träd med en av kvinnornas bil. Trots att kvinnorna inte var bältade och hade kopplat ur krockkuddarna klarade de sig i princip utan några skador.

Handlingen var allvarligt menad

Kvinnan som kört bilen åtalades senare för försök till mord på sin väninna. Tingsrätten konstaterar att försöket att ta livet av både sig och väninnan i sig var allvarligt menat och att det inte handlat om "ett rop på hjälp”. Det fanns dessutom en verklig risk för att väninnan hade kunnat avlida. Att väninnan "samtyckt" till handlingen och själv velat dö innebär enligt rätten inte att kvinnan kan frias från ansvar. Gärningen bedöms dock som mindre allvarlig med hänsyn just till att väninnan samtyckt och därför går det inte att döma kvinnan för försök till mord. Hon döms istället för försök till dråp. 

Fängelse den mest allvarliga påföljden

När en person begår ett brott så finns det flera regler i brottsbalken som reglerar vad det blir för påföljd. Det framgår tydligt av lagtexten att fängelse är den mest allvarliga påföljden. Domstolen ska vid val av påföljd undersöka om den misstänkte tidigare har gjort sig skyldig till brott och särskilt titta på omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Domstolen ska först göra en bedömning av det s.k. straffvärdet och detta innebär lite förenklat att domstolen värderar hur allvarligt brottet är i relation till andra brott.

I ett tidigare fall från Högsta domstolen gällande aktiv dödshjälp så hamnade straffvärdet på ett års fängelse. Tingsrätten hänvisar i sin dom till detta fall och bedömer  att straffvärdet bör vara lika även i det här fallet. Kvinnan har samtyckt till skyddstillsyn och behandling för sina psykiska besvär och detta anser domstolen vara en lämpligare påföljd än fängelse. Domstolen bestämmer därför straffet till skyddstillsyn och 240 timmars samhällstjänst. Kvinnan ska också genomgå den behandling för psykiska problem som frivården bestämmer.

 

Vad innebär det här i praktiken?

  • Det går inte att med befriande verkan samtycka till att avsluta sitt liv med hjälp av någon annan.
  • Att samtycka kan dock innebära att straffpåföljden inte blir lika hård för den brottsmisstänkte.
  • Domstolar ska alltid utgå från att fängelse är den mest allvarliga påföljden och välja en mindre allvarlig påföljd om det är möjligt.

Foto: Emil Langvad/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

 

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB