fbpx
 

Uppsägningar

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om uppsägningar! Ibland händer det man hamnar i en uppsägningssituation. Vare sig om du i en sådan situation är arbetsgivare eller arbetstagare behöver du veta vad som gäller.

Klicka nedan för att starta quiz!

Eva har en klädbutik sedan ett antal år tillbaka. Trots hårt arbete så går butiken inte särskilt bra och hon inser att hon måste säga upp två av sina fem anställda. Hon är mån om att behålla Klara och Emil som är senast anställda i företaget, eftersom de har visat sig ha stor kompetens och kan hjälpa henne att utveckla företaget. Kan Eva behålla dem och säga upp vem som helst av de andra i företaget?
Nej, Eva måste säga upp dem. Turordningsprincipen för uppsägningar innebär sist in, först ut.
Ja, Eva kan säga upp vem som helst av de anställda i och med att det är ett så litet företag.
Ja, Eva kan behålla dem, men hon kan inte välja vem som helst av de övriga anställda att säga upp.

Rätt!

Fel!

Eva blir glad när hon får veta att hon kan behålla Klara och Emil. Hon står dock inför ett problem – näst enligt turordningen står hennes dotter. Eva vill såklart att hennes dotter ska jobba kvar. Betyder det att hon i så fall måste säga upp Klara eller Emil eftersom hon bara får undanta två från verksamheten enligt undantaget?
Ja.
Nej.
Det beror på.

Rätt!

Fel!

Butiken börjar gå lite bättre och Eva behöver bara säga upp en person. Hon säger upp Christina, som blir ganska upprörd. En tid efter uppsägningen kontaktar Christina Eva. Christina hävdar att uppsägningen är ogiltig eftersom den skedde muntligt och att hennes anställning därmed kvarstår. Har hon rätt?
Ja, uppsägningen är ogiltig eftersom den var muntlig.
Nej, uppsägningen är giltig även om den gjordes muntligt.
Nej, det är bara ett avskedande som måste ske skriftligt.
Nej, uppsägningen kan göras både skriftligt och muntligt så länge uppsägningen är tydlig för den anställda.

Rätt!

Fel!

Knappt har dramatiken kring uppsägningen av Christina lagt sig innan ett nytt problem uppstår för Eva. Denna gång är det Evas anställde Emil som är orsaken. Eva kommer på Emil med att stjäla från butikskassan. Det rör sig bara om några femtiolappar och Emil betalar tillbaka pengarna efter att Eva sagt till. Drygt två månader passerar utan fler incidenter, men ju mer Eva tänker på det som hänt desto obehagligare tycker hon att det är. Hon vill inte ha kvar Emil som anställd. Kan Eva säga upp Emil på grund av stölden?
Självklart! Ett sådant beteende är alltid grund för uppsägning eller avsked.
Nej, inte enbart på grund av stölden.
Nej, hon har inte varnat Emil.

Rätt!

Fel!

Eva känner inte till tvåmånadersregeln och säger därför upp Emil på grund av stölden. Emil överklagar uppsägningen till domstol genom sitt fackförbund och gör gällande att han blivit felaktigt uppsagd. Eva får av en väninna höra att detta kan bli dyrt bland annat eftersom anställningen anses kvarstå – och därmed skyldigheten att betala lön – tills tvisten är avgjord. Stämmer detta?
Ja.
Nej.
Ja, men bara om domstolen dömer att uppsägningen är ogiltig.
Nej, det gäller bara vid avsked.

Rätt!

Fel!

En besiktningsman vid ett företag som sysslar med bilprovning misstänktes för att ha tagit pengar ur företagets kassa och handlat i strid med de interna redovisningsrutinerna. Var detta ett giltigt skäl för …?
Uppsägning.
Avsked.
Ingetdera.
Varning.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Uppsägningar

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om uppsägningar – testa dina kunskaper i vad som gäller i uppsägningssituationer gällande arbetsgivare respektive arbetstagare!