fbpx
 

Sveriges grundlagar & statsrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Denna quiz handlar om det mest grundläggande vi har inom juridiken. Fundamentet för alla lagar och regler - nämligen de svenska grundlagarna och det rättsområde som kallas för statsrätt. Hur bra koll har du egentligen på Sveriges grundlagar?

Klicka nedan för att starta!

I Sverige finns fyra grundlagar. I vilken grundlag stadgas alla människors lika värde?
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen

Rätt!

Fel!

I bland annat USA gäller den så kallade maktdelningsprincipen, där presidenten, kongressen och Högsta domstolen ska balansera varandras makt. Detta brukar kallas checks & balances. I Sverige finns inte samma maktdelningsprincip – vilket organ står högst i Sveriges grundlag?
Regeringen (statsministern)
Riksdagen
Högsta domstolen
Riksrevisionen

Rätt!

Fel!

Ponera att någon lägger fram ett förslag i riksdagen om att återinföra dödsstraff. Det strider mot den svenska grundlagen (Regeringsformen kapitel 1 § 4). I ett sådant läge kan förslaget stoppas innan votering – och alltså inte ens  prövas av riksdagen. Men, vem avgör slutligen om lagförslaget får tas upp till votering i riksdagen eller inte?
Talmannen i riksdagen
Högsta domstolen
Regeringen
Riksdagens konstitutionsutskott (KU)
Lagrådet

Rätt!

Fel!

Låt säga att KU anser att ett lagförslag om dödsstraff inte strider mot grundlagen och att riksdagen senare röstar igenom förslaget. Den nya lagen anger alltså att dödsstraff ska tillämpas i Sverige. Finns det någon möjlighet för en domare eller domstol att stoppa tillämpningen av dödsstraff?
Ja, men bara Högsta domstolen. HD kan upphäva lagar som man finner strider mot högre rätt, såsom grundlagen eller Europakonventionen.
Ja, alla domstolar och myndigheter kan välja att inte tillämpa en lag som man finner strider mot högre rätt, såsom grundlagen eller Europakonventionen. Detta innebär dock inte att dödsstraffet upphävs, utan domstolen väljer endast att ignorera regeln.
Nej, riksdagen står överst i hierarkin och om lagen är tydlig är det riksdagens ord som gäller. Dödsstraff ska utdömas när lagen så kräver, oavsett ifall lagen står i strid med Sveriges åtaganden gentemot exempelvis FN.

Rätt!

Fel!

Om Sverige vill lämna EU, krävs en grundlagsändring?
Ja.
Nej.
Det beror på hur man ser på saken.

Rätt!

Fel!

Vilka ministrar utöver statsministern måste finnas i regeringen enligt Regeringsformen?
Fem – finansministern, utrikesministern, justitieministern, näringsministern och utbildningsministern.
Tre – finansministern, utrikesministern och justitieministern.
Två – finansministern och utrikesministern.
Inga – statsministern har fria händer att utse antal statsråd och bestämmer deras ministerportföljer helt själv.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Sveriges grundlagar och statsrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om Sveriges grundlagar & statsrätt – hur bra koll har du egentligen på Sveriges grundlagar?