fbpx
 

Patenträtt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz i patenträtt! Ett patent är en immateriell tillgång. På de marknader där företag tar patent kan de slippa priskonkurrens. Vad skyddas egentligen av ett patent och vem äger patentet på en arbetsplats? Dessa frågor och fler får du svar på i detta quiz.

Karolina jobbar på ett företag som tillverkar bilar och bildelar. De är precis igång med att skapa en ny profil för företaget när chefen skuttar in på Karolinas kontor glatt ropandes att han skapat en ny logotyp för företaget. ”Den här måste vi ta patent på Karro, fixar du det direkt?”. Karolina trodde inte man kunde patentera en logotyp, men det kanske man kan. Vad är det egentligen man kan få patent på?
En specialdesignad, originell logotyp.
En teknisk lösning på ett problem.
Ett namn på en teknisk uppfinning.

Rätt!

Fel!

Efter att Karolina undersökt saken och insett att det bara är tekniska lösningar som kan patenteras börjar hon genast fundera. Det måste ju finnas några exempel på det inom företaget, men som ingen patenterat ännu. Hon kommer plötsligt ihåg att Molly, en av tjejerna som arbetar med att tillverka bildelar hade en uppfinning på gång för ett år sedan. Karolina vet att Molly pratade om uppfinningen i någon tidning där hon blev intervjuad om den storslagna nyheten på bilmarknaden. Detta måste ju patenteras genast! Är det möjligt att patentera uppfinningen nu?
Nej. För att en uppfinning ska vara patenterbar får den inte tidigare vara offentliggjord.
Nej. För att en uppfinning ska vara patenterbar måste patentansökan skickas in utan oskäligt dröjsmål, ett år är för lång tid.
Ja, eftersom det inte finns ett tidigare patent på uppfinningen.

Rätt!

Fel!

Molly har en del andra uppfinningar som hon har patenterat på egen hand. Bland annat har hon uppfunnit en speciell turbomotor. Patentansökan skickade hon in för över 20 år sedan, men patentet meddelades inte förrän 5 år senare. Nu upptäcker hon att ett annat företag använder sig av exakt den turbon som hon har patenterat. Vad kan hon göra för att skydda sin uppfinning?
Molly kan väcka talan om patentintrång hos Patent- och Marknadsdomstolen.
Molly kan kräva företaget på ekonomiskt skadestånd.
Patentet har gått ut, Molly kan inte göra något.

Rätt!

Fel!

Karolinas och Mollys chef Paula har upptäckt att Molly har patent på flera av sina bildels-uppfinningar. Paula är inte helt nöjd med att Molly får arbeta på sina uppfinningar på arbetstid och få lön för det, hon kan ju när som helst lämna Paula och ta med sig alla sina uppfinningar. Det känns helt enkelt inte rätt. Paula undrar om inte hon som arbetsgivare egentligen äger rätten till Mollys uppfinningar, så har hon hört att det kan vara med t.ex. varumärken och liknande som anställda producerar under arbetstid. Har hon rätt?
Ja. Samtliga immaterialrätter tillkommer arbetsgivaren i ett arbetsförhållande.
Ja. De immaterialrätter som tillför arbetsplatsen ekonomiska fördelar tillkommer arbetsgivaren.
Nej. För att en arbetsgivare ska ha rätt till en arbetstagares immaterialrätter krävs ett avtal.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Patenträtt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i patenträtt – vad skyddas egentligen av ett patent? Testa dina kunskaper!