fbpx
 

Miljörätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om miljörätt! Miljörätten är ett något komplext rättsområde med många inslag av internationell rätt och EU-rätt. Sverige är ett av de mest miljömedvetna länderna i världen. Vad kan du egentligen om miljörätt? Testa dina kunskaper med oss!

Torsten har köpt en industritomt i syfte att bygga upp ett bostadsområde. När bygget drar igång upptäcker Torsten att marken är mycket förorenad. Detta gör att planerna på ett bostadsområde försvåras avsevärt. Kan det vara så att Torsten har det juridiska ansvaret att ta hand om föroreningen?
Ja, om de som bedrivit industrin inte går att hålla ansvariga kan Torsten bli ansvarig för avhjälpandet.
Nej, en privatperson kan inte bli ansvarig för en förorening orsakad av en industri.
Nej, föroreningsskador ska staten betala för att åtgärda.

Rätt!

Fel!

En miljöfarlig verksamhet har fått tillstånd att starta en fabrik som släpper ut farliga kemikalier i miljön. Kemikalierna kan enligt den ideella föreningen Vägra Kemikalier skada den närliggande miljön och djurlivet i området. Föreningen som varit verksam i Sverige i fem år vill nu få beslutet om tillstånd upphävt. Har de möjlighet att överklaga beslutet?
Ja, om föreningen har allmänhetens stöd och inte är vinstdrivande.
Nej, det finns ingen talerätt för ideella föreningar.
Ja, men endast om föreningen har en koppling till området.

Rätt!

Fel!

Företaget Färgfabriken tillverkar färg av högsta kvalitet. Hemligheten bakom deras färg är att de använder kemikalier som inte är speciellt miljövänliga men väldigt bra då man vill skapa färg med maximal glans. Cheferna på företaget har nu börjat fundera på om de kanske har någon skyldighet att använda mer miljövänliga, om än lite sämre, kemikalier för att skapa sin färg. Vad säger lagen om detta?
Nej, så länge ett företag har fått tillstånd får de använda vilka kemikalier de vill.
Ja, det finns ett allmänt krav på försöka undvika att använda miljöfarliga ämnen om det finns rimliga substitut.
Ja, företag måste använda de mest miljövänliga produkterna.

Rätt!

Fel!

Kommunen X har beslutat att ge strandskyddsdispens för att bygga en badhusanläggning vid strandkanten. När en kommun beslutar om dispens från strandskyddet finns det ett krav på att skicka beslutet till… Ja, till vem ska beslutet skickas?
Länsstyrelsen.
Naturskyddsverket.
Tingsrätten.

Rätt!

Fel!

Den miljöfarliga verksamheten Kärnkraft har nyligen startat sin verksamhet. Cheferna på företaget har inte haft koll på de krav som ställs på den som vill bedriva en miljöfarlig verksamhet. De har därför startat sin verksamhet innan de har fått sitt tillstånd. Ägarna är övertygade att de kommer få tillståndet och tänker därför att det inte kommer vara ett problem. Vad kan konsekvenserna bli av ägarnas okunskap?
Innan sanktionsavgifter utdöms får verksamheter alltid en varning.
De kan bli skyldiga att betala sanktionsavgifter upp till 1 000 000 kr.
Ingenting, så länge de får sitt tillstånd spelar det ingen roll att det började bedriva sin verksamhet i förtid.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Miljörätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i miljörätt – ett något komplext rättsområde. Vad kan du egentligen om miljörätt?