fbpx
 

Mänskliga rättigheter

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om mänskliga rättigheter! Mänskliga rättigheter utgör en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Men hur mycket kan du egentligen? Pröva dina kunskaper med vårt quiz!

Lovisa har dömts till hets mot folkgrupp efter att i en predikan ha uttryckt stark missaktning och hot mot homosexuella. Lovisa anser att svenska staten genom domen har kränkt hennes rätt till yttrandefrihet. Hon driver frågan hela vägen till Högsta domstolen, men HD anser inte att någon kränkning har skett. Vad kan Lovisa göra?
Lovisa kan föra talan mot svenska staten i Europadomstolen.
Lovisa kan föra talan mot svenska staten i domstolen i Haag.
Lovisa kan inte göra någonting eftersom Högsta domstolen är högsta instans i frågor om mänskliga rättigheter.

Rätt!

Fel!

Max och Jonas diskuterar politik. När Jonas uttrycker ganska kontroversiella åsikter som Max inte håller med om får Max nog och ber Jonas sluta berätta om sina åsikter. Jonas hävdar att Max kränker Jonas yttrandefrihet.

Stämmer Jonas påstående?
Ja, alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter i alla situationer.
Nej, en individ är bara tillförsäkrad yttrandefrihet mot staten.
Bara om Jonas på något sätt hindrar Max från att prata.

Rätt!

Fel!

Är allemansrätten en mänsklig rättighet?
Ja, i Sverige är allemansrätten en mänsklig rättighet.
Nej, allemansrätten är endast en allmän princip.
Nej, men allemansrätten finns reglerad i lag.

Rätt!

Fel!

Vilket av följande alternativ finns det inte ett absolut förbud emot i svensk grundlag?
Dödsstraff.
Tortyr.
Påtvingat kroppsligt ingrepp.

Rätt!

Fel!

Jennifer är ute på promenad och blir helt plötsligt bortförd av två poliser. Hon får tillbringa en natt i häktet utan en förklaring. Dagen därpå släpps hon fri och polisen förklarar att de tagit fel person. Jennifer anser att staten har kränkt hennes mänskliga rättigheter. Hon vill nu ha rätt till skadestånd. Vart ska hon vända sig?
Justitiekanslern (JK).
Justitieombudsmannen (JO).
Kommunen där hon bor.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Mänskliga rättigheter

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om mänskliga rättigheter – hur mycket kan du om denna viktiga hörnsten?