fbpx
 

Konsumenträtt II

Välkommen till Allt om Juridiks quiz i konsumenträtt! Har man som konsument rätt att välja om man vill få en trasig vara reparerad eller ersatt? Hur många gånger har ett företag rätt att reparera ett fel? Måste ett företag följa Allmänna reklamationsnämndens beslut? Detta är några av frågorna som besvaras i detta quiz!

Daria har köpt ett nytt kylskåp men bara efter några veckor går en av luckorna sönder. Hon blir frustrerad och ringer upp Kylskåpsmagneten AB som sålt kylen till henne för att reklamera och få ett nytt kylskåp, det är ju ”uppenbarligen ett måndagsexemplar!”. Eftersom att det är en så liten del av kylskåpet får hon dock höra att de istället kommer hem till henne och lagar luckan, med hänvisning till att det blir för dyrt att byta ut hela kylskåpet när en så liten del är trasig. Daria blir ännu mer frustrerad och säger att hon minsann har rätt att välja om kylen ska repareras eller ersättas och att det står så i lagen. Vad är det som gäller?
Vid reklamation har kunden alltid rätt att välja om varan ska repareras eller ersättas.
Säljaren får välja det alternativ som innebär minst kostnad för denne.
Kunden får välja om varan ska repareras eller ersättas om det inte innebär en oskälig kostnad för säljaren.

Rätt!

Fel!

Efter att Darias kylskåp reparerats går samma lucka sönder igen. Kylskåpsmagneten AB skyndar ut och reparerar och ber samtidigt om ursäkt för de olägenheter detta orsakat henne. Hon godtar ursäkten och är nöjd att kylskåpet fungerar igen. När samma lucka går sönder ett par månader senare är hon dock inte lika förlåtande och ringer upp Kylskåpsmagneten för att få pengarna tillbaka så hon kan köpa ett annat kylskåp någon annanstans. Kylskåpsmagneten svarar att det är väldigt tråkigt, såklart, men att hon lugnt måste vänta på att de reparerat luckan igen. Är det rätt?
Nej. Kunden har rätt att tacka nej till reparation efter två misslyckade försök och istället få en ny vara.
Ja. Säljaren har rätt att reparera varan flera gånger om det är det mest ekonomiska alternativet.
Nej. Kunden har rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna efter två misslyckade reparationer.

Rätt!

Fel!

I samband med att kylskåpet varit trasigt har det läckt ut vatten på golvet hemma hos Daria. Eftersom hon varit övertygad om att felet skulle komma tillbaka en tredje gång har hon inte brytt sig om att torka upp det eller för den delen flytta kylskåpet. Eftersom hon anser att det är Kylskåpsmagneten AB:s fel att läckan uppstått vänder hon sig nu till dem för att få skadestånd. Har hon rätt till det?
Nej. Säljaren ansvarar aldrig för skador som uppkommer på annan egendom än den köpta.
Nej, eftersom köparen inte gjort något för att begränsa sin egen skada.
Ja. Säljaren ansvarar för samtliga skador som produkten orsakar på annan egendom hos köparen.

Rätt!

Fel!

Efter alla vändor fram och tillbaka är Daria riktigt trött på Kylskåpsmagneten AB. Hennes kylskåp är fortfarande trasigt och hon väljer därför att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få hjälp. ARN beslutar till Darias fördel som nu blir otroligt lättad, hon hade ju rätt! Kylskåpsmagneten däremot, meddelar att de inte tänker rätta sig efter ARN:s beslut. Daria blir tokig, det är ju olagligt att inte följa ARN:s beslut! Eller?
Nej.
Ja.

Rätt!

Fel!

Daria är helt slut. Var ska detta sluta? Kylskåpsmagneten är ju helt omöjliga! Efter att de inte följer ARN:s beslut är sista alternativet att gå till domstol med tvisten. Hon är rädd att det kommer kosta för mycket; kylskåpet var inte värt mer än 5 000 kronor och tänk om hon förlorar och måste betala Kylskåpsmagnetens rättegångskostnader! Det är svindlande att tänka på vilken höjdare till advokat de kommer anlita och vilken summa det landar på. Är det någon idé för Daria att gå vidare med tvisten?
Nej, man måste vara beredd på att stå för den andra partens rättegångskostnader.
Ja, kylskåpet är värt så lite att det aktualiserar ett annat förfarande än "vanligt" tvistemål där Daria inte behöver betala motpartens rättegångskostnader.
Ja, konsumenter riskerar inte att stå för näringsidkares rättegångskostnader i en reklamationstvist.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Konsumenträtt II

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i konsumenträtt II – har du koll på vilka regler som gäller för köp av varor och tjänster som konsument? Testa dina kunskaper i vår andra quiz om konsumenträtt!