Konsumenträtt II

[wpViralQuiz id=51533]

Quiz i konsumenträtt II – har du koll på vilka regler som gäller för köp av varor och tjänster som konsument? Testa dina kunskaper i vår andra quiz om konsumenträtt!