fbpx
 

Konkursrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om konkursrätt! Vad innebär egentligen en konkurs? Kan man ge bort pengar hur som helst när man misstänker att en konkurs är nära? Testa dina kunskaper med Allt om Juridiks quiz i konkursrätt!

Annas företag har gått dåligt under en längre tid och hon börjar nu oroa sig för att någon av hennes fordringsägare (borgenärer) ska ansöka om att hon ska försättas i konkurs. Vad krävs för att en gäldenär (dvs. någon som har en skuld till någon annan) ska kunna försättas i konkurs enligt konkurslagen?
Gäldenären ska ha underlåtit att betalat en skuld i tid.
Gäldenären kan inte betala sina skulder och denna oförmåga är inte tillfällig.
Minst tre borgenärer ska ha ansökt om utmätning av Kronofogden.

Rätt!

Fel!

Petter har under en längre tid inte skött sin privatekonomi och försätts i personlig konkurs. Två månader innan konkursen gav Petter bort en stor summa pengar till sina barn. Kan gåvan till barnen angripas på något vis?
Nej, gåvor till barn kan aldrig krävas tillbaka.
Ja, men endast om man kan visa att Peter gav gåvan i syfte att undandra tillgångar från sina borgenärer.
Ja, gåvor som ges mindre än ett halvår innan konkurs kan som huvudregel krävas tillbaka.

Rätt!

Fel!

Petters gåva till barnen återvinns till konkursboet. Petter är nu rädd att råka illa ut för gåvan han gav till barnen. Vad är straffet för brottet oredlighet mot borgenärer, om brottet inte är grovt?
Fängelse i högst ett halvår.
Fängelse i högst två år.
Fängelse i högst åtta år.

Rätt!

Fel!

Ett företag har gått i konkurs. Det strömmar in fordringar till konkursboet och det finns inte tillräckligt med tillgångar i konkursboet för att täcka dem alla. En av borgenärerna är Erik. Han har en fordran med förmånsrätt på det konkursdrabbade företaget, men oroar sig nu för att andra borgenärer ska få betalt före honom. Vilka fordringar har som huvudregel högst prioritet i en konkurs?
Massafordringar (dvs. fordringar som uppkommit efter att en gäldenär gått i konkurs).
Fordringar förenade med särskild förmånsrätt.
Fordringar förenade med allmän förmånsrätt.

Rätt!

Fel!

Mikaela har lämnat in sin cykel för reparation på en cykelverkstad. Under tiden cykeln är inlämnad läser Mikaela i tidningen att verkstaden har gått i konkurs. Hon går till cykelverkstaden för att få tillbaka sin cykel, men kan inte riktigt avgöra vilken cykel som är hennes eftersom det står flera cyklar som är likadana i en klunga. Kan hon få rätt till någon av cyklarna?
Ja, hon äger en av cyklarna och ska därför ha rätt till en cykel.
Nej, det krävs att hon kan identifiera exakt vilken cykel som är hennes.
Nej, hon kan inte kräva att få tillbaka sin cykel men däremot ersättning för den i pengar.

Rätt!

Fel!

Oskar har tröttnat på att en av hans kunder blir allt sämre på att betala sina fakturor, och han bestämmer sig därför om att ansöka om att försätta kunden i konkurs. Vart ska han vända sig med sin ansökan?
Kronofogden.
Skattverket.
Tingsrätten.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Konkursrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i konkursrätt – vad innebär egentligen en konkurs? Testa dina kunskaper om konkursrätt!