fbpx
 

Kommunalrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kommunalrätt! Det kommunala självstyret värderas högt i vårt avlånga land. Det finns dock ramar för detta självbestämmande. Vet du vad en kommun är behörig att fatta beslut om eller vad du har för rättigheter som kommunmedlem? Gör quizet och testa dina kunskaper!

Kommunen X har valt att starta och bedriva en badhusverksamhet. Kommunen vet att det finns ett intresse för kommuninvånarna att ha ett badhus och de tänker även att badhuset kommer skapa arbetstillfällen för de boende. En kommunmedlem tycker inte alls det är rimligt att kommunen ska driva ett badhus och vill stoppa projektet med påståendet att kommuner inte får bedriva näringsverksamhet. Vad gäller?
Kommuner får bedriva allmännyttig näringsverksamhet utan vinstsyfte.
Kommuner får bedriva näringsverksamheter, att generera vinst genom näringsverksamhet är ett av kommuners huvudsakliga syfte.
Kommunmedlemmen har rätt, kommuner får inte bedriva någon näringsverksamhet.

Rätt!

Fel!

Ted som själv valt att flytta från kommunen X följer utvecklingen i kommunen noggrant. Han är oerhört missnöjd med kommunfullmäktiges senaste beslut om kommunens budget. Han är mycket införstådd i hur ett överklagande går till och skickar därför in sina invändningar till förvaltningsrätten. Har Ted rätt att överklaga ett kommunalbeslut och i så fall – varför?
Alla som har ett väsentligt intresse i kommunens angelägenheter har talerätt mot kommunens beslut.
Alla som äger fastigheter i kommunen eller betalar kommunalskatt har talerätt mot kommunens beslut.
Alla som har bott i en kommun har talerätt mot kommunens beslut.

Rätt!

Fel!

Tillbaka till badhusanläggningen i kommunen X. Efter att badhuset blivit en fullkomlig lyckoträff tänker kommunen nu utöka verksamheten och även starta en trendig sushi-restaurang i anslutning till badhuset. Kommunmedlemmarna ställer sig positiva till beslutet och restaurangen blir snabbt den mest besökta restaurangen i staden. Kan och borde kommunen bedriva en sådan här verksamhet?
Nej, kommuner får över huvud taget inte bedriva restauranger, detta får endast privata företag göra.
Ja, om sushirestaurangen bedrivs tillsammans med det allmännyttiga badhuset går det bra.
Förmodligen inte, en anslutande verksamhet ska ha ett naturligt och praktiskt samband till den ursprungliga verksamheten.

Rätt!

Fel!

Ylva sitter med i kommunfullmäktige och avgör därför bland annat frågor angående kommunens budget. Ylva anser att kommunen bör satsa på ungdomssport, speciellt curling, då det är av intresse att kommunens barn sysselsätts. En annan i kommunfullmäktige tycker det är lite märkligt att Ylva vill satsa på just den relativt okända sporten curling. Efter lite utredningar finner denne att Ylvas son håller på med curling på elitnivå. Har detta någon inverkan på Ylvas deltagande i beslutsfattandet?
Ja, då det angår Ylvas son som kan vinna på beslutet finns det anledning att anta att Ylva är jävig och inte bör delta i beslutsfattandet.
Nej, Ylva måste själv vara personligt berörd av beslutet, det går inte att grunda jäv på att hennes son blir berörd av det.
Nej, det är upp till den som kan vara jävig att självmant avgöra om den inte kan agera opartiskt.

Rätt!

Fel!

Kulturnämnden i kommunen X vill att man till minne av David Bowie ska resa en staty på ett av torgen i stadens centrum. De flesta i nämnden ställer sig mycket positiva till detta. Några i nämnden ställer sig frågande till spektaklet, vad har David Bowie att göra med kommunen X? Freja som är en av medlemmarna i nämnden pustar ut då förslaget endast får enkel majoritet, för visst krävs kvalificerad majoritet vid såna här beslut?
Ja, beslut i nämnder måste få 75% av ledamöternas röster för att få genomslag.
Nej, det krävs i regel endast enkel majoritet för att få igenom ett beslut.
Ja, nämnder får endast godkänna beslut om ledamöterna är helt överens.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Kommunalrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i kommunalrätt – vet du vad en kommun är behörig att fatta beslut om? Testa dina kunskaper!