fbpx
 

Kommersiella hyresavtal

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kommersiella hyresavtal! Kommersiella hyresavtal kallas också lokalhyresavtal, och avser hyresförhållanden som inte rör bostadshyresavtal. Vanligen är hyresgästen ett företag. Vad vet du om lokalhyresavtal? Testa dina kunskaper med Allt om Juridiks quiz i kommersiella hyresavtal!

Janne vill säga upp hyresavtalet med restaurangen som han hyr ut en lokal till. Deras hyresavtal är tidsbestämt till åtta månader, och Janne vill att avtalet ska upphöra när dessa åtta månader är slut. Måste lokalhyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla?
Ja, uppsägning krävs alltid.
Nej, eftersom uppsägning inte krävs för hyresavtal på bestämd tid som varat mindre än ett år.
Nej, eftersom uppsägning inte krävs för hyresavtal på bestämd tid som varat mindre än nio månader.

Rätt!

Fel!

Amanda driver företag och har fått en skriftlig uppsägning av affärslokalen av sin hyresvärd. Hon blir orolig, men drar sig till minnes att hon någonstans läst att lokalhyresgäster har ett indirekt besittningsskydd. Vad innebär detta?
Hyresgästen måste flytta efter uppsägning, men har rätt till ersättning av hyresvärden
Hyresgästen har rätt att stanna kvar i lokalen efter uppsägning.

Rätt!

Fel!

Amanda anser dessutom att uppsägningen är väldigt kortfattad – nästan ingenting framgår i den. Vad måste hyresvärdens uppsägning av hyresgästen inte innehålla för att vara giltig?
En hänvisning om vilken domstol som hyresgästen ska vända sig till för att bestrida uppsägningen.
Villkor som hyresvärden kräver för att avtalet ska förlängas eller skäl till varför förlängning vägras.
Underrättelse om hyresgästens möjlighet att hänskjuta tvisten till medling i hyresnämnden.

Rätt!

Fel!

Efter misslyckade medlingsförsök i hyresnämnden inser Amanda och hennes hyresvärd att de inte kommer komma överens och Amandas företag måste därför flytta från lokalen. Nu verkar hyresvärden oroad över att inte hitta en ny hyresgäst och vill ansöka om anstånd med Amandas flyttning. Vem kan vända sig till hyresnämnden för att begära anstånd med flyttningen?
Endast hyresgästen, för att få tid att hitta en annan lokal.
Endast hyresvärden, för att få tid att hitta en ny hyresgäst.
Både hyresgästen och hyresvärden kan begära anstånd.

Rätt!

Fel!

Hyresvärden Anders har tröttnat på sin lokalhyresgäst och bestämmer sig för att säga upp avtalet och vägra förlängning. Hyresgästen påminner honom om det indirekta besittningsskyddet och att Anders därmed är skyldig att betala skadestånd. Anders blir genast orolig för hur stort skadeståndet kan bli. Hur stort är det minsta skadestånd som Anders kan bli skyldig att utge till hyresgästen?
Skadeståndet är minst en årshyra.
Skadeståndet är minst ett halvårs hyra.
Skadeståndet är minst tre månaders hyra.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Kommersiella hyresavtal

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om kommersiella hyresavtal – vad kan du om hyresförhållanden som inte rör bostadshyresavtal?