fbpx
 

Kollektivavtal (arbetsrätt)

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kollektivavtal! Kollektivavtal eller inte kollektivavtal, det är frågan. Oavsett om du har kollektivavtal eller inte påverkas du av kollektivavtalen, både som anställd och som arbetsgivare. Därför är det viktigt att känna till hur kollektivavtal fungerar. I denna Quiz kan du testa dina kunskaper om kollektivavtalens verkningar och dolda effekter. Lycka till!

Om facket och arbetsgivaren har ett kollektivavtal och båda vill göra ett avsteg ifrån avtalet, måste ändringen göras skriftligt eller räcker det med en muntlig överenskommelse?
Ändringen måste göras skriftligen.
Muntliga ändringar är giltiga (även om de kan vara svåra att bevisa).

Rätt!

Fel!

Ett kollektivavtal anger att de anställda på Krösusbanken ska ha 22 000 kronor i lön, varken mer eller mindre. Banken ger en anställd, Stefan, som inte är fackligt ansluten, 24 000 kronor i lön. Facket påstår att banken har brutit mot kollektivavtalet genom att ge Stefan för hög lön. Banken menar dock att kollektivavtalet ju bara ska tillämpas på de anställda som är medlemmar i facket. Stefan hävdar att han har rätt till 24 000 eftersom det står i hans anställningsavtal.

Vad gäller?
Kollektivavtalets lön gäller alla – avtalet med Stefan strider mot kollektivavtalet och blir därför ogiltigt i den delen. Stefan ska ha 22 000 kronor i lön.
Banken har rätt – kollektivavtalet tillämpas bara på fackets medlemmar. Det är helt okej att ge Stefan högre lön eftersom han inte är fackligt ansluten.
Banken har hamnat i ett moment 22. Banken har brutit mot kollektivavtalet genom att ge Stefan högre lön, men om lönen då sänks till kollektivavtalsnivån bryter banken istället mot anställningsavtalet med Stefan eftersom Stefan inte är skyldig att följa kollektivavtalet.

Rätt!

Fel!

På Klaras arbetsplats finns ett kollektivavtal. Klara är medlem i facket, men är missnöjd med hur facket hanterar vissa frågor. Hon lämnar därför facket. Hur länge är Klara personligen bunden av kollektivavtalet?
Klara har aldrig varit bunden. Kollektivavtal ingås mellan arbetsgivare och facket och de enskilda medlemmarna i facket binds aldrig personligen.
Bundenheten för Klara upphör i och med att hon lämnar facket.
Klara är bunden till dess att kollektivavtalet löper ut, eller att hon byter arbete så att hon hamnar utanför kollektivavtalsområdet.
Kollektivavtal har en efterverkan på sex månader. Klara är därför bunden ytterligare sex månader från det att hon lämnat facket.

Rätt!

Fel!

Bosses Livsmedel AB har bestämt sig för att knoppa av sin bageriverksamhet. Bageridelen ska övertas av Bagarkompaniet AB, men ska leva vidare precis som vanligt, om än under ny flagg. Bosses Livsmedel har sedan 2014 kollektivavtal med Frifräsarförbundet, medan Bagarkompaniet har kollektivavtal med ett LO-förbund sedan 2015. Johanna jobbar som bagare och har enligt Frifräsarförbundets avtal rätt till sex veckors semester, medan LO-förbundets avtal bara ger henne rätt till fem veckor semester.

Vilket kollektivavtal som gäller efter övergången? Hur lång semester har Johanna rätt till?
Bosses Livsmedels avtal gäller = Johanna har rätt till sex veckors semester.
Bagarkompaniets avtal gäller efter övergången, men alla Johannas förmåner från Bosses Livsmedels avtal gäller fortsatt under ett års tid efter övergången = Johanna har rätt till sex veckors semester första året efter övergången, därefter fem veckor.
Bagarkompaniets avtal gäller = Johanna har rätt till fem veckors semester.

Rätt!

Fel!

Om en arbetsgivare ingår kollektivavtal med två olika fackförbund inom samma kollektivavtalsområde, vilket avtal gäller?
Det första avtalet gäller. Avtal nummer två blir ogiltigt.
Det nyare avtalet gäller. Avtal nummer ett upphävs.
Båda avtalen är giltiga i och för sig, men då avtalen står i strid med varandra gäller det äldre avtalets bestämmelser.

Rätt!

Fel!

En av de viktigaste konsekvenserna av att teckna kollektivavtal är att arbetsgivaren och facket får fredsplikt. Har parterna kommit överens om exempelvis lönevillkoren i avtalet får ingen av parterna under avtalstiden vidta stridsåtgärder i syfte att ändra lönevillkoren.

Om parterna inför en avtalsförhandling förhandlar kring semesterförmåner, utan att lyckas enas kring en konkret regel i avtalet, är det då okej att vidta stridsåtgärder för att få igenom vissa semestervillkor?

 
Ja, fredsplikten gäller (i princip) bara det som parterna har avtalat om. Om semesterfrågan varit uppe till förhandling, men utan att parterna kunnat enas, får parterna vidta stridsåtgärder i syfte att driva igenom en semesterreglering.
Nej, fredsplikten gäller generellt så fort ett kollektivavtal finns. Det som inte regleras i avtalet anses falla tillbaka på lagreglerna (i semesterlagen, t.ex.) och facket och arbetsgivaren binds till lagens regler så länge kollektivavtalet löper.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Kollektivavtal (Arbetsrätt)

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om kollektivavtal – oavsett om du har kollektivavtal eller inte påverkas du av kollektivavtalen.