IT

[wpViralQuiz id=51519]

Quiz om IT – de IT-rättsliga frågeställningarna som kan uppstå på en arbetsplats är många. Testa dina kunskaper i dessa!