fbpx
 

Individen & staten

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om offentlig rätt! Sverige har mer än 400 myndigheter och lagstiftningen som reglerar den offentlig rätten är massiv. Har du koll på vilken myndighet du ska vända dig till och vilka rättigheter du har? Testa din kunskap genom att göra vårt quiz i offentlig rätt!

Anna tvistar med ett byggföretag och processen i tingsrätten har dragit ut väldigt mycket på tiden. Tingsrätten skyller den långsamma processen på omorganisationer. Anna, som på grund av den pågående tvisten inte har kunnat flytta in i sitt hus ännu, känner sig felbehandlad. Hon undrar om det finns någon myndighet hon kan vända sig till för att få skadestånd för den långsamma handläggningen.
Hon bör vända sig till Justitieombudsmannen.
Hon bör vända sig till Justitiekanslern.
Det finns ingen möjlighet att få skadestånd för att en domstol har dragit ut på tiden.

Rätt!

Fel!

Du har en kund som inte betalat en faktura trots flertalet påminnelser. Du misstänker att kunden inte frivilligt kommer att betala. Vad bör du göra för att enklast driva in skulden?
Stämma kunden i allmän domstol.
Vända dig till ett inkassoföretag.
Ansöka om utmätning hos Kronofogdemyndigheten.
Ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Rätt!

Fel!

Du har ansökt om ett bygglov för en tillbyggnad på sommarstugan. När du ringer och pratar med en person i kommunens byggnadsnämnd säger denne att nämnden har väldigt mycket på sitt bord och att det ”kommer att dröja ett tag” innan nämnden kan meddela ett beslut. Du, som gärna vill påbörja bygget så snart som möjligt, undrar om det finns någon tidsgräns för hur länge beslut om bygglov får vänta. Vad gäller?
Nej, det finns ingen tidsgräns, bara ett allmänt krav att en kommun ska handlägga ett ärende så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.
Ja, nämnden måste fatta ett beslut inom 10 veckor.
Ja, nämnden måste fatta ett beslut inom 6 månader.

Rätt!

Fel!

En anställd på Elis företag har råkat ut för en olycka under arbetstid som resulterat i en bruten vrist. Elis undrar om han som arbetsgivare har någon skyldighet att anmäla detta till någon myndighet, och i så fall till vilken.
Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
Arbetsgivaren har ingen skyldighet att anmäla arbetsskada, med undantag för vid dödsfall som ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån.
Arbetsgivaren ska anmäla till skadan till Arbetsmiljöverket och Socialtjänsten.
Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Socialnämnden och Försäkringskassan.

Rätt!

Fel!

Jacob har en pappa som är svensk och en mamma som är amerikansk medborgare. Jacob har medborgarskap i både Sverige och USA. Efter att det mycket överraskande visat sig att Jacobs pappa inte är hans biologiska pappa avregistrerar Skatteverket Jacob som svensk medborgare. Jacob läser i Regeringsformen – som han vet är en av de svenska grundlagarna – att ”ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap” Kan Jacob kräva skadestånd för att Skatteverket har brutit mot grundlagen?
Skadestånd har alltid döms ut när en myndighet bryter mot Regeringsformen.
Det finns ingen möjlighet att få skadestånd direkt från Regeringsformen, man måste grunda anspråket på skadeståndslagen.
Svaret har länge varit osäkert, men det finns exempel i praxis då skadestånd har dömts ut vid brott mot Regeringsformen.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Individen och staten

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om individen och staten – testa dina kunskaper i offentlig rätt!