fbpx
 

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter den engelska förkortningen, innebär bland annat en skärpning av reglerna i personuppgiftslagen. Reglerna träffar alla som på något sätt hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadresser. Det nya regelverket innebär, förutom utökade rättigheter för de registrerade, att kraven på de företag, organisationer och myndigheter som hanterar personuppgifter skärps – samtidigt som sanktionsavgifterna höjs. Hur mycket kan du om GDPR?

Klicka nedan för att starta quizet!

Eva äger och är VD för ett aktiebolag som säljer skönhetsprodukter. Hon planerar att göra en kundundersökning hösten 2018, det vill säga efter att dataskyddsförordningen har trätt i kraft och ersatt personuppgiftslagen. Hon känner dock inte att hon har så bra koll på vad det nya regelverket innebär. Kan Eva anlita ett bolag för att hantera de insamlade personuppgifterna och på så sätt slippa ansvara för dem?
Ja.
Nej.

Rätt!

Fel!

”Det var ju typiskt”, tänker Eva. "Då gäller det ju verkligen att man har koll på regelverket!” Frågan är vem egentligen det är som är personuppgiftsansvarig – är det Eva?
Ja, på grund av att hon äger bolaget.
Ja, på grund av att hon är VD.
Nej, det är bolaget som juridisk person.

Rätt!

Fel!

Kundenkäterna skickas till ett annat bolag där de krypteras. Därefter skickas de till Eva. Utgör de krypterade uppgifterna personuppgifter?
Ja.
Nej.

Rätt!

Fel!

Om Eva anlitar ett bolag som personuppgiftsbiträde (dvs. den som hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning) och personuppgiftsbiträdet sedan gör fel – skulle den vars personuppgifter hanterats felaktigt verkligen kunna kräva Evas bolag på skadestånd?
Ja.
Nej.

Rätt!

Fel!

Eva inser att det kommer kosta en hel del att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till GDPR:s krav. Hon överväger därför att strunta i att göra något – skadestånd i Sverige brukar ju ändå inte ligga på så höga nivåer och sannolikheten att Datainspektionen kontrollerar just hennes företag känns ju liten. Hon bestämmer sig dock för att kontrollera worst case scenario när det gäller skadestånd. Vad är det för skadeståndsnivåer som kommer gälla enligt GDPR?
Upp till två miljoner SEK eller 1 % av den globala årsomsättningen.
Upp till fyra miljoner SEK eller 2 % av den globala årsomsättningen.
Upp till 20 miljoner EUR eller 4 % av den globala årsomsättningen.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

GDPR

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om GDPR – träffar alla som på något sätt hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadresser. Har du koll på hur ditt företag berörs?