fbpx
 

GDPR II

Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om GDPR! Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter den engelska förkortningen, innebär bland annat en skärpning av reglerna i personuppgiftslagen. Reglerna träffar alla som på något sätt hanterar personuppgifter. Det nya regelverket innebär, förutom utökade rättigheter för de registrerade, att kraven på de företag, organisationer och myndigheter som hanterar personuppgifter skärps – samtidigt som sanktionsavgifterna höjs. Hur mycket kan du om GDPR?

Klicka nedan för att starta quizet!

Kent sitter och sorterar bland de olika uppgifter som företaget behandlar. Han tycker det är lite krångligt och är osäker på vilka uppgifter som enligt GDPR utgör personuppgifter. Vilket av följande alternativ omfattas inte av GDPR?
Ansiktsbild på hemsida.
Registreringsnumret på Anna Svenssons bil.
Ljudupptagning som lagras digitalt.
Organisationsnumret till en enskild firma.
Anna Svenssons IP-adress.
E-postadressen "stockholmare2008@epost.se"

Rätt!

Fel!

Anna sitter och funderar över hur företaget ska hantera de anställdas lönespecifikationer nu när GDPR trätt i kraft. Vilket av följande alternativ bör hon välja?
Skicka enskild e-post till varje anställd med specifikationen bifogad.
Låta de anställda hämta specifikationerna från företagets gemensamma server.
Skicka specifikationerna via konventionell post.

Rätt!

Fel!

Felicia är försäljningschef på ett telemarketingbolag och ansvarar således för bolagets kundregister. I detta register finns både nya, gamla och eventuellt blivande kunder. Felicia börjar bli lite nervös avseende GDPR –kundregistret kanske är helt oanvändbart, det är ju inte som att hon har fått samtycke till alla uppgifterna. Vissa personuppgifter har hon köpt in, andra uppgifter har hon fått från personerna själva genom bland annat visitkort. Hon undrar därför hur hon egentligen får använda de uppgifter som finns i registret.
De uppgifter hon själv samlat in får företaget hantera helt fritt, däremot inte de inköpta uppgifterna då det saknas information om hur de samlats in.
Personuppgifterna får endast användas till varuleveranser och fakturering.
Samtliga personuppgifter får användas till både administration och marknadsföring.

Rätt!

Fel!

Felicia är på en mässa och marknadsför företaget hon jobbar för. Detta genererar en hel del visitkort med kontaktuppgifter till olika personer på företag som Felicias försäljningsavdelning kan komma att behöva. När hon kommer tillbaka till kontoret lägger hon visitkorten på sitt skrivbord och noterar några av de uppgifter hon tycker känns mest aktuella. När hon gjort det börjar hon dock fundera på hur det här står sig i förhållande till GDPR – hon kanske har informationsskyldighet för de här uppgifterna? Hon har nämligen hört att GDPR är tillämpligt även på handskrivna anteckningar.
Är anteckningarna en del av ett register omfattas de av GDPR.
GDPR omfattar endast datoriserade uppgifter.

Rätt!

Fel!

Felicia funderar på att anlita en molntjänstleverantör, Cloudalot AB, för lagring av företagets kundregister. Vilken typ av personuppgiftsbehandling får Cloudalot då utföra?
Cloudalot måste inhämta godkännande från företaget innan varje enskild behandling utförs.
Den behandling Cloudalot får utföra måste framgå i ett avtal mellan företagen.
Cloudalot får utföra samma behandling som företaget, d.v.s. den redan tillåtna behandlingen.

Rätt!

Fel!

Företaget Felicia arbetar på har precis börjat sälja en ny produkt och ska marknadsföra den. Felicia tänker att det absolut enklaste är att marknadsföra produkten till de kunder vars personuppgifter hon köpt in för andra projekt. Hon blir dock osäker om det är förenligt med GDPR. Behöver hon inhämta samtycke för detta?
Nej, så länge marknadsföringen gäller liknande varor eller tjänster som kunden redan köpt är det som regel tillåtet.
Ja, efter köp räknas uppgifterna som företagets egna till dess att personen återkallar sitt samtycke, och de kan då användas för all typ av marknadsföring.
Nej, för nya produkter krävs ett särskilt samtycke.

Rätt!

Fel!

Felicias VD har bestämt sig för att sälja verksamheten till ett annat företag. Den nya ägaren, Oliver, är taggad på att komma igång med verksamheten så fort som möjligt och ber därför Felicia lämna över kundregistret till honom. Felicia blir osäker om hon verkligen får göra det, bara sådär hux flux. Vad gäller?
Det finns inget samtycke till överlämningen varför kundernas uppgifter måste raderas.
Fortsätter verksamheten som tidigare är överlämningen tillåten.
Uppgifterna är en tillgång i företaget som de har obegränsad rätt att överlåta vid försäljning.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

GDPR II

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om GDPR II – träffar alla som på något sätt hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadresser. Testa dina kunskaper i vår andra quiz om GDPR!