fbpx
 

Frånvaro från arbetet

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om semester, ledighet och frånvaro! Reglerna om semester, ledighet och frånvaro finns utspridda i många mindre lagar. Har du koll?

Erik ska bli pappa och sitter och pratar om föräldraledighet med sin kollega Johan. Erik är orolig över hur han ska få ihop livspusslet när de arbetar så långa dagar. Johan föreslår att han går ner i arbetstid. Erik svarar att han gärna skulle vilja göra det men att han tvivlar på att chefen skulle låta honom. Johan säger då att han har rätt till sextimmarsdag fram tills att barnet är 10 år enligt lag, och att detta är något chefen inte kan neka. Erik vill inte ta ut någon glädje i förskott så han frågar dig – har Johan rätt?
Ja, Johan har rätt. Det följer av föräldraledighetslagen, 7 §.
Nej, Johan har fel. Sextimmarsdag är något som varit på tal i politiken men har inget med föräldraledighet att göra. Johan har nog blandat ihop det.
Johan har delvis rätt. En arbetstagare kan begära förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel, men bara fram tills att barnet fyllt 8 år.
Nej, Johan har fel. Möjligheten till sextimmarsdag för föräldrar fanns fram tills år 2005 men inte idag.

Rätt!

Fel!

Anna har precis blivit klar med sin utbildning och kliver på en heltidsanställning den 1 september. Hon är överlycklig och vill belöna sig själv för att hon fått en så bra, gedigen anställning. 25 dagars betald semester, pension, månadslön! Hon är lite trött efter att ha pluggat i tre år och vill sätta sprätt på semesterdagarna – så hon bokar en två veckors semester i Karibien under december samma år. Hon berättar om detta för en kollega några dagar senare och kollegan blir blek i ansiktet. Kollegan säger att hon bara har rätt att ta ut 5 dagar om anställningen påbörjades efter den 31 augusti, och att detta står i lagen. Anna tror att kollegan bara är avundsjuk och bryr sig inte om det kollegan säger. Har kollegan rätt?
Ja, det följer av 4 § semesterlagen att om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast 5 semesterdagar samma år.
Eventuellt. Det står förvisso så i semesterlagen men denna bestämmelse kan avtalas bort, så om det finns en annan regel i Annas anställningsavtal är det den som gäller.
Nej. Kollegan är förmodligen bara avundsjuk och har hittat på.
Nej, Anna har rätt att ta ut hälften av sin semesterledighet under samma år om hon började efter den 31 augusti. Resan till Karibien understiger detta, så Anna klarar sig.

Rätt!

Fel!

Göran har jobbat heltid på en frisörsalong i 8 månader och på senare tid känt att det funnits mindre och mindre utrymme i hans liv att ägna sig åt sitt stora intresse – litteratur. Han har sökt in till en kurs i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet och precis fått reda på att han kommit in. Det är en kurs på heltid som går under hela nästa termin. Han ringer sin chef och ber om studieledighet. Chefen säger dock nej till detta och hänvisar till att det måste röra sig om utbildning som har anknytning till den aktuella tjänsten. Hade han velat läsa frisörvetenskap en termin hade det varit okej. Har Görans chef rätt?
Ja, det finns en bestämmelse i studieledighetslagen om att studieledighet får nekas om studierna inte har ett relevant samband med de arbetsuppgifter den anställde har.
Nej, hon har fel. Det finns inget krav på anknytning till den aktuella tjänsten. Göran har rätt till studieledighet.
Chefen har delvis rätt. Det krävs ingen anknytning mellan studierna och tjänsten men däremot att arbetstagaren har jobbat i 1 år. På denna grund har Göran inte rätt till studieledighet.
Chefen har delvis rätt, Göran har inte rätt till studieledighet men det beror inte på anknytningen utan på att en arbetsgivare får bestämma själv om denne vill ge studieledighet eller inte

Rätt!

Fel!

Kollegorna Eva och Adam sitter och pratar på lunchrasten. Adam berättar att hans sambo legat hemma sjuk och att hans arbetsgivare, som inte är bunden av kollektivavtal, begärt läkarintyg för att de ska betala sjuklön. Eva säger att hon är säker på att detta är fel – det är bara Försäkringskassan som har rätt att begära läkarintyg, och detta när det gäller sjukpenning. I fråga om sjuklön som ska betalas ut av en privat arbetsgivare är en arbetstagare inte skyldig att komma in med läkarintyg. Vad är det som gäller egentligen – kan en privat arbetsgivare kräva läkarintyg för att betala ut sjuklön?
Eva har rätt, arbetstagaren är inte skyldig att komma in med läkarintyg när det gäller sjuklön, men däremot när det gäller sjukpenning och då till Försäkringskassan.
Eva har fel, en privat arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg och arbetsgivaren skyldig att styrka sin sjukfrånvaro med ett sådant för att få sjuklön.
Eva har rätt, det är bara enligt vissa kollektivavtal som arbetsgivaren kan kräva läkarintyg.

Rätt!

Fel!

Kim är facklig förtroendeman på sin arbetsplats. Hon ska delta i en förhandling på annat ort och missar på grund av detta flera arbetsdagar. Hennes arbetsgivare Pelle är förtvivlad, de dagar Kim missar är väldigt viktiga för verksamheten och kan påverka resten av året. Kan Pelle neka Kim ledigt?
Nej, en arbetstagare har "rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget". En arbetsgivare kan därför inte neka ledighet kopplad till uppdraget som facklig förtroendeman.
Ja, det är upp till arbetsgivaren att bevilja ledighet.
Ja, i vissa fall kan en arbetsgivare neka ledighet.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Frånvaro från arbetet

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om frånvaro från arbetet – har du koll på reglerna om semester, ledighet och frånvaro?