Frånvaro från arbetet

[wpViralQuiz id=51509]

Quiz om frånvaro från arbetet – har du koll på reglerna om semester, ledighet och frånvaro?