Förvaltningsrätt

[wpViralQuiz id=51508]

Quiz i förvaltningsrätt – viktiga lagar i Sverige är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Har du koll på förvaltningsrätt?