fbpx
 

Välkommen till Allt om Juridiks quiz!

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan man vända sig till domstol. Det kallas då för ett tvistemål.

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvist inom familjen. Denna quiz behandlar just fordringar och tvister. Lycka till!

Vilket av följande påståenden är sant om särskild förmånsrätt och allmän?
De har olika prioritet vid en konkurs eller utmätning.
De har samma prioritet vid en konkurs eller utmätning.

Rätt!

Fel!

Kan man göra utmätningar under en företagsrekonstruktion?
Som huvudregel – nej.
Som huvudregel – ja.

Rätt!

Fel!

En av de största fördelarna med ett förenklat tvistemål är att rättegångskostnaderna inte blir lika höga som annars. Upp till vilken nivå kan man använda sig av förenklat tvistemål?
Halva prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet
Dubbla prisbasbeloppet

Rätt!

Fel!

Vad händer om en part efter att ha blivit kallad till rättegångsförhandling inte infinner sig till förhandlingen?
Ingenting, man får boka ett nytt datum.
Om man inte har giltiga skäl till sin frånvaro meddelar domstolen en tredskodom.
Man får böta.

Rätt!

Fel!

Vad är en särskild fördel med ett skiljeförfarande?
Det är billigare än en vanlig domstolsprocess.
Skiljeförfarandet leder till ett ”mer korrekt” beslut än vad en domstolsprocess hade gjort.
Vad som sägs i skiljeförfarandet blir inte offentligt.

Rätt!

Fel!

Hur brukar rättegångskostnaderna vanligen delas upp mellan parterna?
Den som förlorar större delen av målet betalar alltid hela rättegångskostnaden.
Parterna delar på rättegångskostnaderna.
Var part betalar rättegångskostnaderna för den del av målet som man själv förlorat.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Fodran och tvist

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Fordran & tvist – om parter inte kan lösa en tvist själva kan de vända sig till domstol. Testa dina kunskaper i tvistemål!