fbpx
 

Folkrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om folkrätt! Folkrätten har växt fram under lång tid och rör allt från internationellt samarbete till regler om hur stater får föra krig. Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra, men sedan andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av folkrätten.

Klicka nedan för att starta quiz!

Kan en stat, om den vill följa folkrätten, angripa en annan stat militärt utan att först ha fått godkännande från FN:s säkerhetsråd?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Den fredliga staten X-land har inte skrivit på FN:s Genèvekonventioner. Kan staten ändå vara bunden av konventionerna?
Nej, stater binds alltid bara till de konventioner de har undertecknat och ratificerat.
Ja, alla stater binds ovillkorligen till FN:s konventioner.
Ja, vissa konventioner anses så vedertagna att stater kan bindas genom sedvana, såvida staten inte tydligt opponerar sig mot sedvanan.
Nej, bara krigförande stater är bundna av Genèvekonventionerna.

Rätt!

Fel!

Om Sveriges statsminister under en tjänsteresa i Norge kör rattfull och blir stoppad av polis, kan statsministern dömas för rattfylleri i norsk domstol?
Nej, statsministern har diplomatisk immunitet och kan aldrig lagföras av en annan stat.
Ja, i framtiden. Statsministern har diplomatisk immunitet så länge hen innehar ämbetet, men kan lagföras och dömas i norsk domstol efter att hen har lämnat sitt ämbete.
Ja, statsministern kan dömas. Immunitet gäller bara för handlingar som kan tillskrivas svenska staten. Rattfylla är inte en sådan handling.

Rätt!

Fel!

Vad innebär att en diplomat blir förklarad non grata?
Utrikesministern i landet som diplomaten verkar i ”kallar upp” diplomaten för att framföra en protest mot diplomatens lands agerande i en fråga.
En diplomat får en officiell varning från FN:s generalförsamling, vanligen för att ha missbrukat sin diplomatiska immunitet.
Regeringen i landet som diplomaten verkar i meddelar diplomaten att denne omedelbart måste lämna landet.
Diplomaten degraderas från ambassadör till attaché eller annan lägre befattning.

Rätt!

Fel!

Vilken av följande stater är inte en permanent medlem (med vetorätt) i FN:s säkerhetsråd?
Tyskland
Kina
Frankrike
Storbritannien

Rätt!

Fel!

Du bor granne med Frankrikes ambassad. När ambassaden ska genomgå en renovering lyckas entreprenören av misstag välta en byggnadsställning och krossa en fönsterruta på ditt hus. Du begär ambassaden (franska staten) ska ersätta rutan, men den franske ambassadören vägrar. Kan du stämma Frankrike i svensk domstol?
Nej. En svensk domstol får inte pröva ett skadeståndskrav mot en annan stat, så du kan inte göra någonting.
Ja. Svenska domstolar får pröva skadeståndskrav mot andra stater.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Folkrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i folkrätt – folkrätten har växt fram under lång tid. Testa din kunskap!