fbpx
 

Entreprenadrätt II

Inom entreprenadrätten finns det inga direkt tillämpliga lagar som reglerar vad som gäller. Istället brukar man ofta avtala om att så kallade standardavtal, regler som tagits fram gemensamt av representanter för beställare och entreprenören, ska gälla. Bland de vanligaste standardavtalen är AB 04 och ABT 06, som används för genomförandeentreprenader respektive totalentreprenader. Vad kan du om entreprenadrätt?

Eriks Entreprenad utför ett arbete åt beställaren Bra Hus AB. De har avtalat om att standardavtalet AB04 ska gälla mellan parterna. Arbetet går ut på att Eriks Entreprenad ska installera en golvvärmeanläggning i ett bostadshus. Arbetet går bra och färdigställs i tid. Efter 4,5 år upptäcks dock att värmeslingorna i golvet inte längre fungerar. Efter en kontroll kan man konstatera att Eriks Entreprenad inte fått fast slingorna ordentligt, i själva verkat har slingorna hängt löst under en längre tid vilket medfört försämrad värme. Det är dock först nu som de lossnat helt vilket fått boende att reagera. Eriks Entreprenad hävdar att de inte kan ansvara för fel såhär långt efter utförandet, men Bra Hus AB hävdar bestämt att så visst är fallet.
Vem har rätt?
Bra Hus har rätt, felet ligger inom garantitiden och Eriks Entreprenad ansvarar för felet.
Eriks Entreprenad har rätt, garantitiden har löpt ut och de ansvarar inte för felet.

Rätt!

Fel!

En regnig sommar i Piteå utförs en entreprenad på uppdrag av ett företag. Standardavtalet AB04 gäller mellan beställaren och entreprenören. Uppdraget går ut på att entreprenören ska bygga en uteplats/terrass till beställarens kontorslokaler så att de anställda kan sitta ute i solen på raster och liknande. Under arbetets gång kommer beställaren på att det nog vore bättre med en terrass i trä istället för sten som det stod i avtalet från början. Beställaren hör därför av sig till entreprenören och framför det nya önskemålet. Entreprenören svarar dock att arbetet med stenterrassen redan är påbörjat och att de inte tänker ändra på arbetet nu.
Måste entreprenören genomföra ändringarna och bygga en terrass i trä istället för sten? (AB04 är avtalat)
Ja, entreprenören är skyldig att utföra ändringsarbetet.
Nej, vad som är avtalat gäller och om beställaren nu vill ändra sig krävs att de kommer överens om detta med entreprenören.

Rätt!

Fel!

I ett annat sammanhang utför samma entreprenör ett annat arbete åt samme beställare. Denna gång handlar det om att entreprenören ska anlägga en swimmingpool i en trädgård. När arbetet ska påbörjas och entreprenören kommer till platsen märker personalen att trädgården ser ut som ett bombnedslag med en massa bråte och fällda träd. Beställaren hade lovat att själv ta tag i saken innan arbetet skulle sättas igång. Entreprenören bedömer att det kommer att ta fyra arbetsdagar att forsla bort allting och innan arbetet kan börja och meddelar över telefon beställaren att de vill ha förlängd tid att utföra entreprenaden, alternativt få kostnaden betald för bortforslingen. Beställaren går inte med på att entreprenadtiden förlängs. Entreprenören beslutar därför att själv forsla bort allting och fakturera beställaren för det.
Måste beställaren betala för bortforslingen? (AB04 är avtalat)
Nej, entreprenören får inte ta sig sådana här friheter utan att först ha kontrollerat saken med beställaren.
Ja, arbetet kunde ju inte påbörjas och felet berodde på beställaren.
Nej, entreprenören har inte skriftligen underrättat beställaren om att han avser att vidta åtgärden. Därmed är beställaren inte skyldig att betala.

Rätt!

Fel!

Eriks Entreprenad och Bra Hus AB har återigen råkat i luven på varandra. Anledningen den här gången är ett arbete som utfördes för 11 år sedan där Eriks Entreprenad satte in ett nytt rörsystem i en kontorsbyggnad, vissa rör har dock stått oanvända som en följd av hur Bra Hus använt byggnaden. För några år sedan gjordes en omstrukturering på arbetsplatsen och nya lokaler började användas. Det visade sig då att alla rör inte var helt vattentäta, och det har därför läckt vatten i ett källarförråd under lång tid. Därför har stora vattenskador uppstått. Den hantverkare som varit och tittat på skadorna konstaterade snabbt att ”det här ser ut som att min treåring har satt fast rören”. Erik på Eriks Entreprenad invänder dock att bolaget inte kan ansvara för skador som uppstått efter att garantitiden löpt ut.
Har han rätt? (AB 04 är avtalat)
Ja, entreprenören är endast ansvarig under garantitiden, och beställaren kan inte för all framtid kräva ansvar från entreprenören.
Nej, ansvaret kan sträcka sig längre än garantitiden.

Rätt!

Fel!

Berits bastuentreprenad är en firma som har som specialitet att bygga in bastuanläggningar i en redan befintlig bostad. Under hösten har de fått en beställning från ett mindre företag som drivs av ett stillsamt par. Efter att avtalet slutits har Berit hört hur det klagats bland företagets anställda om sena löneutbetalningar och att det går rykten om konkurs. Berit blir därför nervös för om hon verkligen kommer att kunna få betalt för bastun. För att försäkra sig om att kunna få betalt i slutet av arbetet frågar Berit om hon kan få någon typ av säkerhet för betalningen, men paret meddelar att det tyvärr inte går. Paret lovar dock att göra så gott de kan för att Berit ska kunna få fullt betalt.
Har Berit rätt att häva entreprenadavtalet? (ABT06 är avtalat)
Ja, hon kan häva avtalet eftersom företaget är på obestånd och inte kan ställa någon säkerhet till henne.
Nej, avtalet som parterna har ingått gäller. Berit kan inte be om säkerhet i efterhand, utan borde gjort detta i samband med att hon slöt avtalet.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Entreprenadrätt II

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om entreprenadrätt II – har du koll på de vanligaste standardavtalen AB 04 och ABT 06? Testa dina kunskaper i vår andra quiz om entreprenadrätt!